Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude v roku 2021 výlučne elektronické.

 On-line sčítanie obyvateľov skončilo 31. marca 2021. V našej obci sa takto sčítalo 91,35% obyvateľov.

Asistované sčítanie :

Obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami, ani pomocou blízkej osoby, bude poskytnuté asistované sčítanie, ktoré bude vyhlásené v máji a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021. Termín asistovaného sčítania určí predseda Štatistického úradu SR na základe epidemickej situácie na SLovensku a potrvá 6 týždňov.O začatí asistovaného sčítania v našej obci Vás budeme včas informovať. Takto sčítať sa budete môcť na kontaktnom mieste, ktoré bude zriadené na  tunajšom obecnom úrade alebo pomocou mobilného asistenta, o ktorého požiadate na tunajšom obecnom úrade. Upozorňujeme občanov, že mobilní asistenti v tomto čase po obci nechodia, buďte obozretní a nikoho nevpúšťajte do svojich bytov! Mobilní asistenti Vás navštívia doma len v prípade, že o takúto službu osobne požiadate.