Miestny spolok Slovenského červeného kríža

predsedníčka - Elena Lehotská

podpredsedníčka - Mária Lehotská

pokladníčka - Marta Lehotská

kronikár - Mirka Lacová