Poľovné združenie Stará dolina

predseda - Viliam Lehotský, tel. č: 044/522 27 64

tajomník - Ján Pavlík

poľovný hospodár - Ján Jurík 

ekonóm - Juraj Jurčo

člen výboru - Jozef Strapoň