Blog používateľa obeckl

Aktuálne novinky obecného úradu

 Vyhlásenie núdzového stavu - opatrenia platné od 13.10.2020

Registrácia chovov ošípaných

 

 

 

Kontakt na materskú školu

V prípade, že budete mať pripomienky, alebo nápady, ktoré by mohli zlepšiť činnosť materskej škôlky, môžete napísať e-mail na : mskola@kralovalehota.sk ; ms.klehota@mag-net.sk . Informácie o činnosti MŠ budú pribežne zverejňované na stánke - školstvo: http://kralovalehota.sk/skolka

Bolo hlásené v rozhlase

Oznamujeme občanom, že z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a opatreniam Krízového štábu a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bude Obecný úrad v Kráľovej Lehote od 15.10.2020 do odvolania pre verejnosť otvorený od 7,00 hod. do 11,00 hod., v utorok bude nestránkový deň.

Kniha Rod Lehotský z Kráľovej Lehoty

PhDr. Peter Vítek a František Bizub napísali a vydali knihu s názvom Rod Lehotský z Kráľovej Lehoty. Zemiansky rod Lehotský z Kráľovej Lehoty je prvý na Slovensku, o ktorom je samostatná publikácia. Opísaný je v nej zemiansky rod Lehotský, ktorí založili Kráľovu Lehotu a vyše 600 rokov žili v našej obci, pritom mnohí z nich sa významne uplatnili vo svete a ich potomkovia sa uplatňujú aj teraz.