Verejné obstarávanie

 Verejné obstarávanie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - "Stavebné úpravy sociálnych zariadení v Materskej škole Kráľova Lehota" - zverejnená od 11.08.2016  - ukončené

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - "Oprava živičného krytu na miestnej komunikácii v obci Kráľova Lehota" - zverejnená od 19.07.2016 - ukončené

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Rekonštrukcia MK Magdolina skala Kráľova Lehota" - zverejnená od 21.03.2016 do 31.03.2016-ukončené

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "MK Kráľova Lehota-koniec obce" - zverejnená od 30.07.2015 do 10.08.2015-ukončené

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Obecný úrad a KD Kráľova Lehota - Rekonštrukcia elektrických rozvodov" zverejnená od 30.04.2015 do 19.05.2015-ukončené

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Oprava oplotenia" - zverejnená od 13.03.2014 do 25.03.2014-ukončené

Uzavretie a rekultivácia skládky obce Kráľova Lehota -  výzva zverejnená od 25.03.2011 do 04.04.2011-ukončené

Chodník Kráľova Lehota - výzva zverejnená od 13.08.2011 do 22.08.2011-ukončené

Viacúčelové ihrisko Kráľova Lehota - výzva zverejnená od 28.03.2012 do 05.04.2012-ukončené

 

PrílohaVeľkosť
Výzva na predloženie ponuky-Stavebné úpravy soc.zar_.v MŠ Kráľova Lehota.pdf325.34 KB
Výzva na predloženie ponuky MK Kráľova Lehota.pdf327.97 KB
Príloha č. 1 k výzve MK Kráľova Lehota.pdf178.61 KB
Príloha č. 2 Výkaz výmer k výzve MK Kráľova Lehota.pdf162.98 KB
Výzva na predloženie cenovej ponuky Rekonštrukcia MK Magdolina skala.pdf276.16 KB
Výzva na predložeie ponuky MK Kráľova Lehota-koniec obce.pdf131.53 KB
Výzva na predloženie ponuky-elektroinštalácia.pdf191.3 KB
Výzva na predloženie ponuky oplotenie.pdf130.6 KB
Uzavretie a rekultivácia skládky obce Kráľova Lehota.doc80.5 KB
Chodník Kráľova Lehota - výzva na predkladanie cenovej ponuky.doc58 KB
Viacúčelové ihrisko Kráľova Lehota-výzva na predkladanie cenovej ponuky.pdf11.51 KB