Obec

obec 

70. výročie Slovenského národného povstania

V piatok 29. augusta 2014 sme si spoločne pripomenuli 70. výročie Slovenského národného povstania. Účastníci sa  zhromaždili pred Obecným úradom a odtiaľ sprievod odišiel o 14,00 hod. ku pamätníku padlých občanov v 1. a 2. svetovej vojne. Veniec na pamätník položil starosta obce Vladimír Kapríni, nato evanjelický spevokol zaspieval slovenskú štátnu hymnu a Irena Piovarčiová predniesla príležitostnú prózu. Starosta obce vo svojom príhovore poukázal na tento významný medzník v dejinách Slovenska, ktorý si treba pripomínať, aby sa odkaz povstania dostal aj do povedomia mladej generácie. Prítomným sa prihovoril aj predseda miestnej Základnej organizácie SZPB Milan Mrlian. Zdôraznil, že ani teraz nesmieme byť ľahostajní a nečinní voči fašizmu, aby sa už nikdy nezopakovali hrôzy vojny. Slovo dostal aj predseda Okresnej organizácie JDS Michal Kotian, ktorý okrem príhovoru precítene predniesol úryvok básne "Mor ho!". Za OO SZPB sa slávnosti zúčastnil Matej Štepita, ktorý po príhovore odovzdal starostovi obce pamätnú medailu a pamätný list k 70. výročiu SNP. Evanjelická pani farárka dala prítomným po modlitbe áronovské požehnanie. Druhá časť osláv pokračovala pri pamätníku SNP v Koprovici, ku ktorému veniec položil predseda MO SZPB. Po skončení oficiálnej časti osláv, nasledoval voľný program, posedenie pri guľáši, ktorý pripravil Stanislav Gerec. Neďaleko altánku postavili miestni dobrovoľní hasiči dvojmetrovú vatru, ktorú v podvečerných hodinách zapálil starosta obce a predseda MO SZP, pri ktorej sme si už tradične zaspievali pieseň "Na Kráľovej holi". Spev celý večer sprevádzali na akordeóne Milan Mrlian, Viliam Stankoviansky a Martin Rúčka. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na príprave osláv podieľali 

Dary Zeme - Božie dary

 

Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) v Kráľovej Lehote zorganizovala 2. ročník výstavy Dary zeme – Božie dary. Obyvatelia obce položili na stoly v sále kultúrneho domu najkrajšie plody svojho záhradkárčenia. Deti z miestnej materskej školy oživili výstavu svojimi jesennými kresbičkami a usporiadatelia dotvorili slávnostnú atmosféru aranžmánmi z jesenných kvetov, kde nechýbali ani guľaté kytičky žlto-zeleného kôpru a divého chmeľu. Pekne uložené ovocie a zeleninu mohli návštevníci obdivovať celý týždeň od 21.septembra 2013

Krst monografie

Krst monografie. Autor knihy je pán František Bizub.

Kráľova Lehota

Kráľova Lehota a jej okolie.

Letecký pohľad

Letecký pohľad - prispel Miroslav Lehotsky 

Návšteva priateľov z Královej Lhoty 24.-27.09.2009

Návšteva priateľov z Královej Lhoty

Návšteva z Královej Lhoty 2013

V dňoch 5. – 8. septembra 2013 po tretí krát zavítali na návštevu našej obce zástupcovia z družobnej obce Královej Lhoty (ČR). 

V piatok ráno sme sa vybrali smer Vysoké Tatry. Keď sme sa vyviezli na Lomnický štít, bolo fantastické, slnečné počasie s perfektnou viditeľnosťou po končiaroch Vysokých Tatier, ale aj Nízkych Tatier. Videli sme pekný Gerlachovský štít, v pozadí Kriváň, poľské Tatry a blízke roztrúsené poľské obce. V sobotu ráno sme sa spoločne s našimi hosťami vybrali do Banskej Štiavnice, kde nás čakala naša rodáčka Janka Bernáthová – Lehotská. Spoločne sme si prezreli Banské múzeum v prírode, konkrétne podzemnú štôlňu Bartolomej zo 16. – 17. storočia, ktorá sa nachádza v blízkosti tajchu Klinger, čo je jedno z mnohých banských vodných diel v súčasnosti využívaných na rekreačné účely.

 

 

Návšteva z Královej Lhoty 25.08.-28.08.2011

Aj tento rok nás navštívili priatelia z Královej Lhoty v ČR

Oslavy 650. výročia obce a stretnutie rodu Lehotský

Oslavy 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci a stretnutie rodu Lehotský konané dňa 02.07.2011.

V sále kultúrneho domu sa uskutočnila odborná konferencia, ocenenie významných rodákov a osobností pôsobiacich v našej obci, prehliadka PVE hornej a dolnej nádrže Čierneho Váhu a na záver recepcia.

Posedenie s dôchodcami 2014

 V nedeľu 17. novembra 2013 sme si v našej obci pripomenuli "Mesiac úcty k starším" a pozvali sme našich občanov, ktorí dovŕšili 60 rokov života a starších ako 65 ročných na posedenie, ktoré bolo pripravené v sále kultúrneho domu.

Posviacka obnoveného chrámu

Náš cirkevný zbor si v nedeľu 20. októbra 2013 pripomenul 230. výročie založenia nášho cirkevného zboru v Kráľovej Lehote. Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli 90. výročie príchodu do našej obce brata farára Jána Dérera, ktorý v Kráľovej Lehote verne pôsobil 56. rokov. V neposlednom rade sme poďakovali za obnovu nášho chrámu, ktorý prešiel zvonku rozsiahlou rekonštrukciou.

Slávnostný akt uloženia urny Kristy Bendovej

Dňa 09. októbra 2011 sa v našej obci uskutočnil slávnostný akt uloženia urny našej rodáčky, slovenskej spisovateľky Kristy Bendovej. Z urnového hája v Slávičom údolí v Bratislave do urnového hája na cintorín v Kráľovej Lehote sa vrátila po 23. rokoch od svojej smrti na prianie jej syna Juraja, aby jeho matka bola pochovaná v rodnej dedine, na ktorú vždy s láskou spomínala.

Na slávnostný akt prijali pozvanie osobnosti - poslanec NR SR a operný spevák Dušan Jarjabek, zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš, vedecký tajomník Matice slovenskej v Martine p.Sedlák, zástupcovia vydavateľstva BUVIK, autorskej spoločnosti LITA, a iní. 

Výlet na Vychylovku, do Starej Bystrice a Terchovej

 V sobotu 28. septembra 2013 MO Matice slovenskej a ZO Jednoty dôchodcov  spolu s Obecným úradom v Kráľovej Lehote zorganizovali druhý krát pre svojich členov a občanov našej obce výlet. Tento krát sme sa vybrali do skanzenu v Novej Bystrici - Vychylovke. Počasie nám prialo, slniečko vyšlo z hmly a sprevádzalo nás celý deň. Zo skanzenu sme pokračovali do neďalekej Starej Bystrice, kde stojí prvý a jediný slovenský orloj. Naša cesta potom viedla do Terchovej, tam na vŕšku nad dedinou stojí 7,5 m vysoká socha nášho ľudového hrdinu Juraja Jánošíka. Celý náš výlet sa niesol v príjemnej, veselej a družnej atmosfére. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu...

Výlet v Rajeckej Lesnej

V sobotu 5. novembra 2011 MO Jednoty dôchodcov, MO Matice slovenskej, MS Slovenského červeného kríža a Obecný úrad v Kráľovej Lehote spoločne zorganizovali pre svojich členov a obyvateľov našej obce výlet do Rajeckej Lesnej. Cestou sme sa zastavili v Turčianskej Štiavničke, kde sme navštívili rodný dom básnika Jána Kostru, manžela našej rodáčky spisovateľky Kristy Bendovej. Naša ďalšia cesta viedla do domu Jozefa Cígera - Hronského slovenského spisovateľa, ktorý od r. 1933 pôsobil ako tajomník a správca Matice slovenskej v Martine. Pokračovali sme prehliadkou Národného cintorína, kde sú pochované mnohé významné osobnosti slovenského života. Našou poslednou zastávkou bol Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej. Celý čas nás sprevádzalo príjemné jesenné počasie a nechýbala dobrá nálada, o čom svedčia aj tieto fotografie. Každý z nás sa domov vracal s príjemnými dojmami. Tešíme sa na ďalší spoločný výlet ....

Čistejšia Kráľova Lehota

22. apríla si každoročne pripomíname celosvetový Deň Zeme, pri tejto príležitosti Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo akciu "Vyčistime si Slovensko" a my sme do tejto akcie zapojili aj našu obec. 12 občanov sa nás stretlo v pondelok 23. apríla 2012 pred obecným úradom a pustili sme sa do čistenia úseku popri štátnej ceste z Kráľovej Lehoty do Svarína. Za necelých 5 hodín sme vyčistili 7 km úsek a vyzbierali sme plnú vlečku rôzneho odpadu. Je smutné, že ľudia sú takí krutí k prírode. Veríme, že sa nám podobnú akciu podarí zopakovať aj takto o rok.