Školstvo

Školstvo

     V objekte zemianskej kúrie, ktorá je kultúrnou pamiatkou a majetkom obce je umiestnená Materská škola, ktorú navštevujú nielen deti predškolského veku z Obce Kráľova Lehota, ale aj z regiónu obcí Vyšná Boca, Nižná Boca, Malužiná, osady Svarín a Čierny Váh.

Riaditeľkou Materskej školy je p. Zuzana Jurčová. O deti sa starajú dve pani učiteľky a upratovačka. Súčasťou Materskej škôlky je aj školská jedáleň, kde je kuchárka a riaditeľka školskej jedálne na úväzok.
Súčasťou objektu je aj pekná, veľká a upravená záhrada s mnohými preliezkami, kde malé deti trávia väčšinu času v prípade dobrého počasia.
    V obci sa nachádza aj Detský domov, ktorého  priestory sú kompletne zrekonštruované a má charakter bunkového typu. V areáli sa nachádza detské ihrisko a rôzne preliezky, ktoré zverenci detského domova s radosťou využívajú.

Deň Zeme

Ani našim najmenším deťom v materskej škole nie je ľahostajné, ako sa všetci správame k našej Zemi. Celý mesiac sa v škôlke učili o kolobehu života na Zemi. Už aj oni vedia, že v lese, na lúkach a verejných priestranstvách nesmú byť žiadne odpadky, veď aj oni a aj ich deti sa chcú tešiť z krás našej prírody. Pri príležitosti Dňa Zeme sa vybrali so svojimi učiteľkami vyčistiť kúsok brehu našej najdlhšej rieky Váh, ktorá preteká cez našu obec. Za malú chvíľu vyzbierali dva plné vrecia odpadu. A koľko ste toho vyzbierali vy?