Dokumenty obce

Obec Kráľova Lehota v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zverejňuje podľa §25 ods. 7 plat alebo odmenu zástupcu starostu obce Kráľova Lehota. Odmena zástupcu starostu obce Kráľova Lehota sa určuje na sumu 70,00 € mesačne.

PrílohaVeľkosť
Rokovací poriadok OZ obce Kráľova Lehota.pdf153.77 KB
Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Kráľova Lehota-novelizované.pdf150.24 KB
organizačná štruktúra obce Kráľova Lehota.pdf253.04 KB
Statút obce Kráľova Lehota.pdf279.28 KB
Zásady hospodarenia s majetkom Kráľova Lehota.pdf313.38 KB