Faktúry

Faktúry (2803 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš03/03/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3982,80 €60_2021 spracovanie miezd MŠ.pdf (109 KB)20211505/03/2021
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina03/03/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39117,00 €59_2021 spracovanie miezd OÚ.pdf (150 KB)202100704/03/2021
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš26/02/2021Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82130,04 €6_2021 potraviny.pdf (458 KB)211130000102/03/2021
Roman Straka, Dovalovo 625, 033 01 Liptovský Hrádok25/02/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39173,80 €58_2021 práce vysokozdvižnou plošinou.pdf (77 KB)2021/03301/03/2021
Slovenský červený kríž, územný spolok LIPTOV, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš23/02/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39948,96 €57_2021 služby MOM.pdf (141 KB)0072/2126/02/2021
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom16/02/2021Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82234,38 €3_2021 mrazené a chladené potraviny.pdf (309 KB)12102004326/02/2021
CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš18/02/2021Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82186,56 €2_2021 potraviny.pdf (230 KB)1210046926/02/2021
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom16/02/2021Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8250,69 €4_2021 mrazené a chladené potraviny.pdf (277 KB)12102030926/02/2021
FRUKTAL, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš23/02/2021Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8252,82 €5_2021 potraviny.pdf (159 KB)2021037526/02/2021
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok22/02/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39249,88 €56_2021 skládka TKO.pdf (138 KB)2021/8924/02/2021
GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš12/02/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3947,76 €55_2021 kontrola hydrantov.pdf (131 KB)20210025119/02/2021
LDcentrum Computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok16/02/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3948,00 €53_2021 cartridge do tlačiarne pre ŠJ pri MŠ.pdf (145 KB)210203918/02/2021
LDcentrum Computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok17/02/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3948,00 €54_2021 cartridge do tlačiarne OcÚ.pdf (201 KB)210204218/02/2021
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok15/02/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39274,15 €52_2021 skládka TKO.pdf (137 KB)2021/7617/02/2021
KRUPA KAJO, s.r.o., Komenského 3935, 031 01 Liptovský Mikuláš16/02/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3937,60 €51_2021 respirátory a odpadové vrecia.pdf (161 KB)5121009317/02/2021
UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava15/02/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391 473,06 €50_2021 jedálne kupóny.pdf (175 KB)710101221716/02/2021
FRUKTAL, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš02/02/2021Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8255,19 €1_2021 zelenina a ovocie.pdf (341 KB)2021024615/02/2021
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/02/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3963,77 €48_2021 mobilný telefón.pdf (601 KB)827714598912/02/2021
Lesy SR, o.z. Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok09/02/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39103,00 €47_2021 prenájom pozemkov Lesy SR.pdf (407 KB)61204719112/02/2021
Archív SB, s.r.o., Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš09/02/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3954,00 €49_2021 zneškodnenie nebezpečných odpadov.pdf (420 KB)202107912/02/2021