Faktúry

Faktúry (2276 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
CBS spol, s.r.o. so sídlom Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová15/05/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3936,00 €98_2019 prebal na knihu Čarovný Liptov.pdf (127 KB)1905030224/05/2019
CBS spol, s.r.o. so sídlom Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová15/05/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39346,50 €97_2019 kniha Čarovný Liptov.pdf (127 KB)1905030024/05/2019
Peter Lehotský, 032 31 Hybe 1821/05/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39151,00 €95_2019 STK, EK obec. osob. auta.pdf (113 KB)201806123/05/2019
Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok22/05/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3933,60 €96_2019 vlajka SR, EU.pdf (159 KB)VF19080323/05/2019
Ing. arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt, Prekážka 722/1, 033 01 Liptovský Hrádok22/05/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39300,00 €94_2019 Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Kráľova Lehota.pdf (151 KB)5/201922/05/2019
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok10/05/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39478,37 €93_2019 skládka TKO.pdf (151 KB)2019/22520/05/2019
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota14/05/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3929,16 €90_2019 stravné zamestnanci MŠ.pdf (168 KB)07/201915/05/2019
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/05/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3948,34 €89_2019 mobilný telefón.pdf (203 KB)823332448215/05/2019
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota14/05/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39196,80 €91_2019 stravné náklady predškolákov MŠ.pdf (153 KB)08/2019 15/05/2019
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom14/05/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8256,32 €21_2019 chladené a mrazené potraviny.pdf (291 KB)11906430415/05/2019
MEVA-SK, s.r.o., Krátka 574, časť Bak, 049 51 Brzotín14/05/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39669,60 €92_2019 kuka nádoby 110 l.pdf (203 KB)19255815/05/2019
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom15/05/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82127,50 €22_2019 chladené a mrazené potraviny.pdf (307 KB)11906389815/05/2019
FRUKTAL, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš30/04/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8271,83 €18_2019 zelenina a ovocie.pdf (168 KB)2019205010/05/2019
CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš30/04/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8291,92 €19_2019 potraviny.pdf (115 KB)1190402710/05/2019
FRUKTAL, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš04/05/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8269,95 €17_2019 zelenina a ovocie.pdf (285 KB)2019174710/05/2019
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš02/05/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82229,29 €20_2019 potraviny.pdf (758 KB)191130000410/05/2019
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/05/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,17 €88_2019 pevná linka.pdf (215 KB)823218498109/05/2019
BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina06/05/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3978,00 €84_2019 registračná služba.pdf (161 KB)2019040107/05/2019
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava06/05/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39105,60 €85_2019 mandátny certifikát.pdf (125 KB)2019091407/05/2019
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš03/05/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3980,00 €87_2019 spracovanie miezd MŠ.pdf (129 KB)20192407/05/2019