Faktúry

Faktúry (1949 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom20/03/2018Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82259,00 €13_2018 chladené a mrazené potraviny.pdf (323 KB)11804820421/03/2018
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom01/03/2018Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82129,77 €12_2018 chladené a mrazené potraviny.pdf (286 KB)11803628921/03/2018
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba15/03/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3926,00 €55_2018 predplatné Účtovné súvsťažnosti.pdf (164 KB)017201820/03/2018
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/03/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3952,91 €54_2018 mobilný telefón.pdf (201 KB)820501363220/03/2018
Peter Lehotský, 032 31 Hybe 1815/03/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3985,76 €56_2018 oprava obec. osob. auta LM646BL.pdf (106 KB)201800620/03/2018
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok12/03/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39443,07 €57_2018 skládka TKO.pdf (149 KB)2018/7120/03/2018
UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava19/03/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391 786,60 €58_2018 jedálne kupóny.pdf (186 KB)880102472420/03/2018
MAS Horný Liptov, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok09/03/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39293,50 €53_2018 členský príspevok MAS Horný Liptov.pdf (151 KB)18010000915/03/2018
CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš21/02/2018Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8279,52 €9_2018 potraviny.pdf (164 KB)1180170909/03/2018
FRUKTAL, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš27/02/2018Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8269,79 €10_2018 zelenina a ovocie.pdf (155 KB)2018108209/03/2018
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota08/03/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3927,81 €52_2018 stravné zamestnanci MŠ.pdf (160 KB)02/201809/03/2018
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš28/02/2018Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82211,28 €11_2018 potraviny.pdf (753 KB)181130000209/03/2018
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina07/03/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39108,00 €51_2018 spracovanie miezd OÚ.pdf (150 KB)2018001108/03/2018
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/03/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,41 €49_2018 pevná linka.pdf (186 KB)820393005007/03/2018
Základná škola Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica06/03/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3946,35 €50_2018 spracovanie miezd MŠ.pdf (109 KB)08/201807/03/2018
Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok01/03/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39317,50 €48_2018 práce vysokozdvižnou plošinou.pdf (503 KB)2018/03806/03/2018
Geodetické práce - Vrlík, s.r.o., Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok02/03/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39230,00 €47_2018 geometrický plán.pdf (159 KB)6/201805/03/2018
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava26/02/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919,99 €46_2018 mobilný telefón.pdf (155 KB)243270751502/03/2018
Gastro Glass Tatry, s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 5, 031 01 Liptovský Mikuláš01/03/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 392 484,06 €45_2018 elektrický sporák pre ŠJ.pdf (162 KB)F180030202/03/2018
GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš26/02/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39132,84 €44_2018 kontrola PHP a hydrantov.pdf (173 KB)2180073728/02/2018