Faktúry

Faktúry (2428 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryikona zoradeniaČíslo faktúryDatum zverejnenia
Lesy SR, o.z. Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok26/05/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39115,00 €102_2016 nájomné za pozemok.pdf (121 KB)61203306531/05/2016
National Pen, P.O. Box 0013, 800 90 Bratislava 09022/05/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39181,99 €102_2017 flashlight-reklamné predmety.pdf (149 KB)SK0013273431/05/2017
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota13/06/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3931,86 €102_2018 stravné zamestnanci MŠ.pdf (170 KB)10/201813/06/2018
ELPRA SK, 034 72 Liptovská Lúžna 249604/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3936,00 €102_2019 náhradné diely na kuch. robot ŠJ.pdf (168 KB)19VF0009705/06/2019
Technické služby mesta Liptovský Hrádok, 033 01 Liptovský Hrádok02/07/2012Obec Kráľova Lehota607,95 €103_2012 skládka TKO.pdf (190 KB)2012043806/07/2012
Lesy SR, š.p., Odštepný závod Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok04/07/2013Obec Kráľova Lehota23,24 €103_2013 prenájom za pozemky.pdf (121 KB)61202485110/07/2013
Pavel Rojček AUTOPALO, Pod Dielom 347/42, 031 05 Liptovský Mikuláš12/06/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota č.39298,92 €103_2014 oprava obec. osob. auta Fabia.pdf (177 KB)201415213/06/2014
Geodetické práce - Vrlík, s.r.o., Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok08/06/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39490,00 €103_2015 vypracovanie geometrického plánu.pdf (133 KB)24/201511/06/2015
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok25/05/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39419,72 €103_2016 skládka TKO.pdf (121 KB)2016/37831/05/2016
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava26/05/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919,99 €103_2017 mobilný telefón.pdf (205 KB)239292992401/06/2017
BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina13/06/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3960,00 €103_2018 MOC pre ÚPVS, práca s PC.pdf (237 KB)2018026214/06/2018
Reklama Bartoš, s.r.o., Hlavná 579/105, 911 05 Trenčín31/05/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3999,14 €103_2019 tričko detské.pdf (132 KB)2019054105/06/2019
Andrej Hyben, Kovaříkova 1145/15, 152 00 Praha 504/07/2012Obec Kráľova Lehota65,00 €104_2012 reklamné predmety.pdf (125 KB)FV-120407/201209/07/2012
Gajos, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš04/07/2013Obec Kráľova Lehota108,00 €104_2013 činnosť BOZP, TPO.pdf (131 KB)2013299211/07/2013
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/06/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3973,81 €104_2014 mobilný telefón.pdf (206 KB)740542702817/06/2014
Ing. Pavel Fianta, audítor, 032 05 Smrečany 10510/06/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39500,00 €104_2015 audit účtovnej závierky za rok 2014.pdf (160 KB)24/2015-O11/06/2015
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava26/05/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919,99 €104_2016 mobilný telefón.pdf (198 KB)234042225831/05/2016
Píla na Šmýkanci, s.r.o., 033 01 Liptovský Peter 39831/05/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39225,00 €104_2017 odrezky-palivo do MŠ.pdf (185 KB)201708102/06/2017
BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina13/06/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39270,00 €104_2018 dokumentácia GDPR.pdf (247 KB)2018025814/06/2018
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš04/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3980,00 €104_2019 spracovanie miezd ŠJ.pdf (124 KB)20193305/06/2019