Faktúry

Faktúry (2407 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok12/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39384,78 €43_2019 skládka TKO.pdf (137 KB)2019/718/02/2019
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava11/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3924,00 €42_2019 nastavenie programu v PC.pdf (173 KB)919005118/02/2019
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3948,80 €41_2019 mobilný telefón.pdf (200 KB)822711608414/02/2019
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota13/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3930,51 €40_2019 stravné zamestnanci MŠ.pdf (171 KB)02/201913/02/2019
Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok01/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39208,80 €39_2019 internet MŠ OÚ.pdf (208 KB)190196813/02/2019
Peter Lehotský, 032 31 Hybe 1808/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39159,18 €38_2019 oprava obec. osob. auta.pdf (127 KB)201804812/02/2019
CBS spol, s.r.o. so sídlom Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová05/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39330,00 €37_2019 kniha Čarovný Liptov.pdf (116 KB)19025311/02/2019
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota07/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39189,66 €36_2019 stravné náklady predškolákov MŠ.pdf (162 KB)01201908/02/2019
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš31/01/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82262,94 €6_2019 potraviny.pdf (721 KB)191130000107/02/2019
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina05/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39108,00 €35_2019 spracovanie miezd OÚ.pdf (164 KB)201900607/02/2019
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,17 €32_2019 pevná linka.pdf (207 KB)822600237506/02/2019
Roman Straka, Dovalovo 625, 033 01 Liptovský Hrádok01/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39139,30 €33_2019 práce vysokozdvižnou plošinou.pdf (168 KB)2019/00406/02/2019
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš05/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3980,00 €34_2019 spracovanie miezd MŠ.pdf (182 KB)20191006/02/2019
Píla na Šmýkanci, s.r.o., 033 01 Liptovský Peter 39831/01/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3977,40 €31_2019 čistenie verejných priestranstiev od snehu.pdf (212 KB)201901105/02/2019
GAMBOŠ Autodiely, Novomeského 5, 949 11 Nitra30/01/2019Obecný úrad Drobná prevádzka pri Obecnom úrade, 032 33 Kráľova Lehota 2932,90 €1_2019 združený regulátor tlaku-Liaz.pdf (160 KB)ZP1902101/02/2019
CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš23/01/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8266,62 €3_2019 potraviny.pdf (217 KB)1190065531/01/2019
FRUKTAL, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš29/01/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82105,04 €4_2019 zelenina a ovocie.pdf (220 KB)2019044731/01/2019
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava26/01/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919,99 €30_2019 mobilný telefón.pdf (183 KB)248200285131/01/2019
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom31/01/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82223,36 €5_2019 chladené a mrazené potraviny.pdf (307 KB)11826290131/01/2019
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava24/01/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3938,40 €29_2019 odmeny výkonným umelcom.pdf (187 KB)190246130/01/2019