Faktúry

Faktúry (2321 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
Verejná informačná služba, spol. s r.o., J. Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš08/11/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3978,00 €193_2018 licenčná zluva na SW.pdf (217 KB)18203620/11/2018
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok12/11/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39422,52 €194_2018 skládka TKO.pdf (145 KB)2018/80420/11/2018
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok13/11/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39376,75 €195_2018 odvoz odpadu na skládku KO.pdf (156 KB)2018/85720/11/2018
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/11/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3950,00 €192_2018 mobilný telefón.pdf (268 KB)822101697014/11/2018
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota13/11/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3933,21 €191_2018 stravné zamestnanci MŠ.pdf (233 KB)18/201813/11/2018
UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava13/11/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39691,24 €190_2018 jedálne kupóny.pdf (260 KB)880109908113/11/2018
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš31/10/2018Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82282,10 €45_2018 potraviny.pdf (901 KB)181130001013/11/2018
FRUKTAL, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš06/11/2018Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8291,39 €46_2018 zelenina a ovocie.pdf (301 KB)2018554913/11/2018
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom06/11/2018Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82216,00 €48_2018 chladené a mrazené potraviny.pdf (397 KB)11820764913/11/2018
CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš06/11/2018Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8249,67 €47_2018 potraviny.pdf (291 KB)1180995613/11/2018
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča26/10/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3915,50 €189_2018 zber a odvoz BRKO zo ŠJ.pdf (232 KB)20180703809/11/2018
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš05/11/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3972,00 €187_2018 spracovanie miezd MŠ.pdf (218 KB)20182207/11/2018
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina06/11/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3990,00 €186_2018 spracovanie miezd OÚ.pdf (296 KB)2018005307/11/2018
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/11/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,17 €188_2018 pevná linka.pdf (269 KB)821991878407/11/2018
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 229/10/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3979,80 €183_2018 predplatné mesačníka ROPO a OBCE.pdf (201 KB)269010746005/11/2018
Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok02/11/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3918,60 €184_2018 vlajka SR.pdf (232 KB)VF18108005/11/2018
Komposesorát a urbariát Pozemkové spoločenstvo, 032 33 Kráľova Lehota29/10/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39997,92 €185_2018 smreková vláknina pre MŠ.pdf (278 KB)15/201805/11/2018
National Pen, P.O. Box 0013, 800 90 Bratislava 09022/10/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39135,24 €181_2018 reklamné perá.pdf (257 KB)SK0015492331/10/2018
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava26/10/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919,99 €182_2018 mobilný telefón.pdf (210 KB)246841695231/10/2018
Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok22/10/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39208,00 €180_2018 internet MŠ.pdf (203 KB)181627725/10/2018