Faktúry

Faktúry (2618 výsledky) Download as CSV

Dodávateľikona zoradeniaDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejnenia
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava26/04/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 399,92 €82_2019 matričné listiny.pdf (180 KB)156000583802/05/2019
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava25/02/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919,82 €58_2020 tlačivá.pdf (154 KB)156000804304/03/2020
Centrum polygrafických služieb, Slabinská 1, P.O.Box 11, 830 05 Bratislava25/06/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3917,19 €120_2015 matričné tlačivá.pdf (202 KB)156000175403/07/2015
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o., 1. Mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš20/05/2013Obec Kráľova Lehota30 887,42 €81_2013 Chodník Kráľova Lehota.pdf (235 KB)201306421/05/2013
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o., ul.1 mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš19/10/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3915 828,77 €194_2016 oprava živičného krytu MK.pdf (247 KB)201609419/10/2016
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o., ul.1 mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš10/10/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3925 130,36 €177_2015 MK Kráľova Lehota-koniec obce.pdf (250 KB)201517712/10/2015
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o., ul.1 mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš11/11/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3918 093,80 €204_2014 oprava živičného krytu MK.pdf (236 KB)201428526/11/2014
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o., ul.1 mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš05/09/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3921 691,51 €172_2017 oprava živičného krytu MK.pdf (924 KB)201710107/09/2017
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o., ul.1 mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš06/08/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3944 047,88 €137_2014 miestna komunikácia.pdf (251 KB)201414907/08/2014
Cestné stavby s.r.o., Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš01/04/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota č.395 676,10 €70_2014 odpočívadlo na cyklotrase Kráľova Lehota-Stará dolina.pdf (238 KB)201401411/04/2014
Cestné stavby, s.r.o., Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš04/07/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3913 200,79 €117_2014 miestna komunikácia k cintorínu K.L..pdf (240 KB)201410307/07/2014
CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice18/07/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3916 954,64 €132_2018 oprava živičného krytu komunikácie.pdf (504 KB)201807130/07/2018
CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice26/11/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3914 196,06 €231_2019 oprava živičného krytu MK.pdf (232 KB)201907103/12/2019
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD, Liptovský Mikuláš03/03/2011Školská jedáleň pri MŠ, Kráľova Lehota152,23 €13_Potraviny.pdf (178 KB)1135000212/04/2011
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD, Liptovský Mikuláš05/04/2011Školská jedáleň pri MŠ, Kráľova Lehota344,54 €22_Potraviny.pdf (180 KB)1135000307/04/2011
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD, Liptovský Mikuláš08/02/2011Školská jedáleň pri MŠ, Kráľova Lehota256,80 €9_Potraviny.pdf (182 KB)1135000111/02/2011
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD, Liptovský Mikuláš28/12/2011Školská jedáleň pri MŠ, Kráľova Lehota87,12 €1_Potraviny.pdf (186 KB)1135001104/01/2011
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD, ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš06/05/2014Materská škola, 032 33 Kráľova Lehota 82307,96 €34_2014 potraviny.pdf (177 KB)1135000415/05/2014
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD, ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš05/03/2014Materská škola, 032 33 Kráľova Lehota 82239,84 €17_2014 potraviny.pdf (183 KB)1135000214/03/2014
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD, ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš03/04/2014Materská škola, 032 33 Kráľova Lehota 82375,70 €25_2014 potraviny.pdf (182 KB)1135000315/04/2014