Faktúry

Faktúry (2321 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
COOP LC SEVER, a.s., Liptovský Mikuláš06/04/2011Materská škola Kráľova Lehota12,89 €21_Mlieko trvanlivé.pdf (167 KB)71100316707/04/2011
Základná škola Kvačany, Liptovská Sielnica05/04/2011Obec Kráľova Lehota26,40 €63_2011 Spracovanie miezd MŠ.pdf (151 KB)2011/02207/04/2011
Nowaco Slovakia, Nové mesto nad Váhom05/04/2011Materská škola Kráľova Lehota435,49 €19_Potraviny.pdf (241 KB)11113068806/04/2011
Fruktal, s.r.o., Liptovský Mikuláš05/04/2011Školská jedáleň pri MŠ, Kráľova Lehota71,75 €20_Ovocie a zelenina.pdf (302 KB)2011201606/04/2011
Miestna akčná skupina Horný Liptov, Liptovský Hrádok30/03/2011Obec Kráľova Lehota100,00 €62_2011 Členský príspevok.pdf (158 KB)11010005804/04/2011
Školská jedáleň pri MŠ, Kráľova Lehota04/04/2011Obec Kráľova Lehota13,60 €61_Stravné žiakom MŠ.pdf (153 KB)9/201104/04/2011
COOP LC SEVER, a.s., Liptovský Mikuláš30/03/2011Materská škola Kráľova Lehota12,80 €18_Mlieko trvanlivé.pdf (168 KB)71100293703/04/2011
GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš28/03/2011Obec Kráľova Lehota157,03 €59_Činnosť TPO a BOZP.pdf (149 KB)2011104101/04/2011
Orange Slovensko, Bratislava29/03/2011Obec Kráľova Lehota16,69 €60_Telefónne služby.pdf (158 KB)210752137701/04/2011
Ing. Ján Vlček TOPSET, Stupava25/03/2011Obec Kráľova Lehota6,00 €58_Oprava programu na diaľku.pdf (335 KB)f/11092030/03/2011
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava21/03/2011Obec Kráľova Lehota11,88 €56_Nájomné ŽSR.pdf (180 KB)385001072728/03/2011
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš24/03/2011Obec Kráľova Lehota28,13 €57_Spracovanie vyjadrenia k projektu.pdf (185 KB)161107128/03/2011
IURA EDITION, s.r.o., Bratislava25/03/2011Obec Kráľova Lehota57,70 €55_Predplatné časopisu.pdf (160 KB)261018504628/03/2011
Združenie miest a obcí Liptova, Liptovský Mikuláš15/03/2011Obec Kráľova Lehota61,90 €54_Členský príspevok.pdf (124 KB)18/1121/03/2011
Ján Lehotský - YASKY, Liptovský Peter16/03/2011Obec Kráľova Lehota310,00 €53_Toner do tačiarne.pdf (181 KB)110005116/03/2011
Píla na Šmýkanci, s.r.o., Liptovský Peter16/03/2011Obecný úrad, Drobná prevádzka pri OÚ, Kráľova Lehota6,72 €Palubovka -DP pri OÚ.pdf (162 KB)2011/14416/03/2011
T-Mobile, a.s., Bratislava08/03/2011Obec Kráľova Lehota76,97 €52_Telefónne služby.pdf (142 KB)710221990916/03/2011
Ing. arch.Vlasta Cukorová, Liptovský Hrádok15/03/2011Obec Kráľova Lehota750,00 €51_Zmena ÚPN-O.pdf (142 KB)6/201115/03/2011
Ing. Pavel Fianta, Smrečany24/11/2010Obec Kráľova Lehota750,00 €50_Audit za rok 2009.pdf (131 KB)47/2010-O14/03/2011
Píla na Šmýkanci, s.r.o., Liptovský Peter11/03/2011Obecný úrad, Drobná prevádzka pri OÚ, Kráľova Lehota13,44 €Palubovka-DP pri OÚ.pdf (165 KB)2011/13011/03/2011