Faktúry

Faktúry (2587 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina20/04/2012Obec Kráľova Lehota180,74 €69_2012 elektrická energia.pdf (198 KB)2012212004100856925/04/2012
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina20/04/2012Obec Kráľova Lehota+553,82 €72_2012 elektrická energia_0.pdf (197 KB)2012212004100857225/04/2012
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina20/04/2012Obec Kráľova Lehota+0,06 €73_2012 elektrická energia_0.pdf (193 KB)2012212004100857425/04/2012
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina19/04/2012Obec Kráľova Lehota+5,42 €66_2012 elektrická energia.pdf (191 KB)2012212004100833024/04/2012
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina19/04/2012Obec Kráľova Lehota+6,79 €68_2012 elektrická energia.pdf (194 KB)2012212004100833324/04/2012
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina19/04/2012Obec Kráľova Lehota+471,32 €67_2012 elektrická energia.pdf (195 KB)2012212004100833224/04/2012
Matúš Gombár, Okružná 2402/15, 960 01 Zvolen10/04/2012Obec Kráľova Lehota390,00 €64_2012 spiľovanie konárov stromov.pdf (186 KB)201200920/04/2012
Verejnoprospešné služby , Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš10/04/2012Obec Kráľova Lehota322,70 €65_2012 poplatok za odvoz odpadu-sklo, plasty.pdf (157 KB)201202059320/04/2012
COOP Jednota, LC SEVER, Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš18/04/2012Materská škola Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota19,63 €21_2012 mlieko trvanlivé.pdf (174 KB)71200372818/04/2012
COOP Jednota, LC SEVER, Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš04/04/2012Materská škola Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota19,63 €20_2012 mlieko trvanlivé.pdf (167 KB)71200347618/04/2012
Fruktal, Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš10/04/2012Materská škola Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota46,64 €22_2012 zelenina a ovocie.pdf (262 KB)2012187318/04/2012
Nowaco Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom17/04/2012Materská škola Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota468,37 €24_2012 potraviny.pdf (273 KB)11213276518/04/2012
COOP Jednota, SD, ul. 1.mája 54, 031 0104/04/2012Materská škola Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota224,19 €23_2012 potraviny.pdf (181 KB)1135000318/04/2012
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava13/04/2012Obec Kráľova Lehota33,50 €63_2012 Autorské práva na rok 2012.pdf (167 KB)120423117/04/2012
Gajos, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš10/04/2012Obec Kráľova Lehota108,00 €61_2012 činnosť TPO a BOZP.pdf (129 KB)2012142016/04/2012
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava08/04/2012Obec Kráľova Lehota87,07 €62_2012 mobilný telefón.pdf (197 KB)720366701516/04/2012
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina11/04/2012Obec Kráľova Lehota174,30 €60_2012 spracovanie miezd.pdf (145 KB)2201203012/04/2012
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava03/04/2012Obec Kráľova Lehota47,63 €58_2012 telefón pevná linka.pdf (175 KB)673704872411/04/2012
Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota11/04/2012Obec Kráľova Lehota22,12 €57_2012 stravné zamestnanci MŠ.pdf (167 KB)7/201211/04/2012
DESIGNCRAFT, spol. s r.o., Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš10/04/2012Obec Kráľova Lehota1987,00 €56_2012 projektová dokumentácia.pdf (150 KB)2012/0001311/04/2012