Faktúry

Faktúry (2684 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryikona zoradeniaČíslo faktúryDatum zverejnenia
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš30/06/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 396,11 €122_2015 vodné stočné.pdf (281 KB)15000648106/07/2015
LDcentrum Computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok27/06/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3979,90 €122_2016 upgrade NOD32.pdf (176 KB)160605128/06/2016
REPROservis Kováč, s.r.o., SNP 200, 033 01 Liptovský Hrádok22/06/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39411,26 €122_2017 obecný časopis.pdf (182 KB)20170612726/06/2017
Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok02/07/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3942,80 €122_2018 práce vysokozdvižnou plošinou.pdf (154 KB)2018/13109/07/2018
Roman Straka, Dovalovo 625, 033 01 Liptovský Hrádok15/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3949,60 €122_2019 práce vysokozdvižnou plošinou.pdf (159 KB)2019/10921/06/2019
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš02/07/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3964,40 €122_2020 spracovanie miezd MŠ.pdf (109 KB)20203806/07/2020
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina06/08/2012Obec Kráľova Lehota74,70 €123_2012 spracovanie miezd OÚ.pdf (144 KB)2201207208/08/2012
AUTOPALO, Pavel Rojček, Pod Dielom 347/42, 031 05 Liptovský Mikuláš27/08/2013Obec Kráľova Lehota86,76 €123_2013 servis obecného osobného auta.pdf (145 KB)201327628/08/2013
Lesy SR, o.z. Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok07/07/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3980,00 €123_2014 nájom pozemku.pdf (165 KB)61202764011/07/2014
KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o., A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca06/07/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39961,48 €123_2015 koks orech 2 do MŠ.pdf (175 KB)222015028106/07/2015
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava26/06/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919,99 €123_2016 mobilný telefón.pdf (194 KB)234477287129/06/2016
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava26/06/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3920,20 €123_2017 mobilný telefón.pdf (163 KB)239727259029/06/2017
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina09/07/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3990,00 €123_2018 spracovanie miezd OÚ.pdf (164 KB)2018003310/07/2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky13/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3924,00 €123_2019 potvrdenie o zaradení pôdy.pdf (176 KB)421701327021/06/2019
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina03/07/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3981,00 €123_2020 spracovanie miezd OÚ.pdf (165 KB)202002206/07/2020
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava03/08/2012Obec Kráľova Lehota40,70 €124_2012 pevná linka.pdf (213 KB)274102702708/08/2012
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava I26/08/2013Obec Kráľova Lehota20,11 €124_2013 mobilný telefón.pdf (174 KB)220813880303/09/2013
Lesy SR, o.z. Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok08/07/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3923,24 €124_2014 nájom pozemku.pdf (168 KB)61202765107/07/2014
Lesy SR, o.z. Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok02/07/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39115,00 €124_2015 nájom pozemku.pdf (162 KB)61203066207/07/2015
MEVA-SK, s.r.o., Rožňava, Krátka 574, časť Bak, 049 51 Brzotín28/06/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39421,20 €124_2016 kuka nádoby.pdf (154 KB)16317604/07/2016