Faktúry

Faktúry (2587 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok10/03/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39322,11 €66_2020 skládka TKO_0.pdf (148 KB)2020/20116/03/2020
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava12/03/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39884,40 €68_2020 aktualizácia programov TOPSET na rok 2020.pdf (182 KB)120043416/03/2020
FRUKTAL, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš10/03/2020Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8276,17 €13_2020 zelenina a ovocie.pdf (262 KB)2000113813/03/2020
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica09/03/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 398,60 €64_2020 tlačivá pre MŠ.pdf (196 KB)120220178512/03/2020
BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina10/03/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39417,60 €63_2020 mobilná registrácia NASES.pdf (199 KB)2020031011/03/2020
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava10/03/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39316,80€62_2020 mandátne certifikáty.pdf (152 KB)2020047711/03/2020
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom03/03/2020Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8264,85 €12_2020 chladené a mrazené potraviny_0.pdf (294 KB)12004359310/03/2020
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/03/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,88 €60_2020 pevná linka.pdf (160 KB)825396315110/03/2020
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom03/03/2020Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8288,96 €11_2020 chladené a mrazené potraviny_0.pdf (305 KB)12004307610/03/2020
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava05/03/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,40 €61_2020 nájom za pozemky ŽSR.pdf (178 KB)755007257910/03/2020
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina03/03/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3990,00 €59_2020 spracovanie miezd OÚ.pdf (154 KB)202000705/03/2020
Regionálne vzdelávacie centrum-združenie obcí so sídlom v Štrbe, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba28/02/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3933,00 €57_2020 príručka Účtovné súvsťažnosti v samospráve.pdf (143 KB)100202004/03/2020
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava25/02/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919,82 €58_2020 tlačivá.pdf (154 KB)156000804304/03/2020
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš02/03/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3982,80 €56_2020 spracovanie miezd MŠ.pdf (116 KB)20201503/03/2020
Ing. arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt, Prekážka 722/1, 033 01 Liptovský Hrádok27/02/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39200,00 €53_2020 Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O.pdf (142 KB)04/202028/02/2020
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok26/02/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39265,32 €54_2020 skládka TKO.pdf (151 KB)2020/14628/02/2020
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš27/02/2020Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82240,61 €10_2020 potraviny.pdf (634 KB)201130000228/02/2020
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok26/02/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39406,39 €55_2020 odvoz stavebného odpadu na skládku.pdf (159 KB)2020/15628/02/2020
Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok25/02/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919,20 €52_2020 zástava SR.pdf (162 KB)VF20034827/02/2020
HEJLES s.r.o., Hybe 230, 032 31 Hybe19/02/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391 296,00 €51_2020 dovoz smrekovej vlákniny do MŠ.pdf (151 KB)2020000425/02/2020