Faktúry

Faktúry (2633 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
REDOX SERVICE s.r.o., A.S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec21/04/2020Obecný úrad Drobná prevádzka pri Obecnom úrade, 032 33 Kráľova Lehota 29220,80 €1_2020 tesniaca guma LIAZ BOBR.pdf (192 KB)05204202027/04/2020
Marek Bizub, 032 31 Hybe 62724/04/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39570,00 €90_2020 olemovanie detského ihriska v MŠ.pdf (126 KB)02/202027/04/2020
Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš22/04/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3960,40 €89_2020 členský príspevok ZMOL.pdf (145 KB)17/2027/04/2020
UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava23/04/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391 179,88€87_2020 jedálne kupóny.pdf (177 KB)700103227923/04/2020
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča20/04/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3946,50 €86_2020 odvoz BRKO zo ŠJ.pdf (176 KB)20009122/04/2020
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/04/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3963,85 €84_2020 mobilný telefón.pdf (203 KB)825744697516/04/2020
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok14/04/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39297,83 €85_2020 skládka TKO.pdf (149 KB)2020/32016/04/2020
Ing. arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt, Prekážka 722/1, 033 01 Liptovský Hrádok07/04/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39650,00 €81_2020 Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O.pdf (137 KB)06/202008/04/2020
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina07/04/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3981,00 €82_2020 spracovanie miezd OÚ.pdf (157 KB)202001108/04/2020
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/04/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,17 €83_2020 pevná linka.pdf (209 KB)825623198108/04/2020
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš05/04/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3982,80 €78_2020 spracovanie miezd MŠ.pdf (117 KB)20202406/04/2020
GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš31/03/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39162,00 €79_2020 činnosť TPO, BOZP.pdf (150 KB)920200187806/04/2020
Zuzana Brtáňová, 032 33 Kráľova Lehota 1406/04/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39300,00 €80_2020 ochranné rúška.pdf (139 KB)2020000706/04/2020
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava02/04/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3938,40 €77_2020 odmeny výkonným umelcom.pdf (171 KB)200632703/04/2020
Píla na Šmýkanci, s.r.o., 033 01 Liptovský Peter 39830/03/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39150,00 €75_2020 odrezky do kotolne MŠ.pdf (157 KB)2020/04901/04/2020
LDcentrum Computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok31/03/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39233,00 €76_2020 toner do tlačiarne OcÚ.pdf (213 KB)200307801/04/2020
CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš10/03/2020Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82140,77 €14_2020 potraviny.pdf (91 KB)1200273901/04/2020
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš25/03/2020Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82124,90 €15_2020 potraviny.pdf (408 KB)201130000301/04/2020
Zuzana Brtáňová, 032 33 Kráľova Lehota 1430/03/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39200,00 €74_2020 ochranné rúška.pdf (142 KB)2020000530/03/2020
Roman Straka, Dovalovo 625, 033 01 Liptovský Hrádok25/03/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39228,80 €73_2020 práce vysokozdvižnou plošinou.pdf (70 KB)2020/06926/03/2020