Faktúry

Faktúry (2428 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaikona zoradeniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejnenia
Daniela Pšenková, Žilina03/03/2011Obec Kráľova Lehota99,70 €48_Spracovanie miezd.pdf (152 KB)201102210/03/2011
Obecný úrad, Drobná prevádzka pri OÚ Kráľova Lehota04/03/2011Materská škola Kráľova Lehota35,00 €45_Vývoz TKO MŠ.pdf (158 KB)18/201104/03/2011
Školská jedáleň pri MŠ, Kráľova Lehota07/03/2011Obec Kráľova Lehota22,81 €46_Stravovanie zamestnancov MŠ.pdf (181 KB)6/201107/03/2011
T-Mobile, a.s., Bratislava08/03/2011Obec Kráľova Lehota76,97 €52_Telefónne služby.pdf (142 KB)710221990916/03/2011
COOP LC SEVER, a.s., Liptovský Mikuláš09/03/2011Materská škola Kráľova Lehota19,20 €14_Mlieko trvanlivé.pdf (161 KB)71100222712/04/2011
Designcraft, s.r.o., Liptovský Mikuláš11/03/2011Obec Kráľova Lehota4474,40 €49_Vypracovanie projektu stavby.pdf (138 KB)2011/0611/03/2011
Píla na Šmýkanci, s.r.o., Liptovský Peter11/03/2011Obecný úrad, Drobná prevádzka pri OÚ, Kráľova Lehota13,44 €Palubovka-DP pri OÚ.pdf (165 KB)2011/13011/03/2011
Ing. arch.Vlasta Cukorová, Liptovský Hrádok15/03/2011Obec Kráľova Lehota750,00 €51_Zmena ÚPN-O.pdf (142 KB)6/201115/03/2011
Fruktal, s.r.o., Liptovský Mikuláš15/03/2011Školská jedáleň pri MŠ, Kráľova Lehota59,66 €15_Ovocie, zelenina.pdf (159 KB)2011155312/04/2011
Združenie miest a obcí Liptova, Liptovský Mikuláš15/03/2011Obec Kráľova Lehota61,90 €54_Členský príspevok.pdf (124 KB)18/1121/03/2011
Píla na Šmýkanci, s.r.o., Liptovský Peter16/03/2011Obecný úrad, Drobná prevádzka pri OÚ, Kráľova Lehota6,72 €Palubovka -DP pri OÚ.pdf (162 KB)2011/14416/03/2011
Ján Lehotský - YASKY, Liptovský Peter16/03/2011Obec Kráľova Lehota310,00 €53_Toner do tačiarne.pdf (181 KB)110005116/03/2011
COOP LC SEVER, a.s., Liptovský Mikuláš16/03/2011Materská škola Kráľova Lehota12,80 €16_Mlieko trvanlivé.pdf (167 KB)71100245512/04/2011
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava21/03/2011Obec Kráľova Lehota11,88 €56_Nájomné ŽSR.pdf (180 KB)385001072728/03/2011
COOP LC SEVER, a.s., Liptovský Mikuláš23/03/2011Materská škola Kráľova Lehota12,80 €17_Mlieko trvanlivé.pdf (155 KB)71100270012/04/2011
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš24/03/2011Obec Kráľova Lehota28,13 €57_Spracovanie vyjadrenia k projektu.pdf (185 KB)161107128/03/2011
IURA EDITION, s.r.o., Bratislava25/03/2011Obec Kráľova Lehota57,70 €55_Predplatné časopisu.pdf (160 KB)261018504628/03/2011
Ing. Ján Vlček TOPSET, Stupava25/03/2011Obec Kráľova Lehota6,00 €58_Oprava programu na diaľku.pdf (335 KB)f/11092030/03/2011
GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš28/03/2011Obec Kráľova Lehota157,03 €59_Činnosť TPO a BOZP.pdf (149 KB)2011104101/04/2011
Orange Slovensko, Bratislava29/03/2011Obec Kráľova Lehota16,69 €60_Telefónne služby.pdf (158 KB)210752137701/04/2011