Faktúry

Faktúry (3161 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš31/01/2022Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82184,04 €5_2022 potraviny.pdf (215 KB)221130000131/01/2022
Lesy SR, š.p., organizačná zložka OZ Tatry, J. Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok24/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39115,00 €31_2022 nájomné Lesy SR.pdf (67 KB)61204989128/01/2022
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok24/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39269,43 €30_2022 skládka TKO.pdf (66 KB)2022/4428/01/2022
SMAlT MiŠÍK s.r.o., Bratislavská 25, 908 51 Holíč24/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3921,50 €29_2022 smalt domové číslo.pdf (71 KB)2022001026/01/2022
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina13/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39-1,27 €27_2022 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (109 KB)922008469321/01/2022
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina13/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3971,00 €28_2022 rozpis platieb za elektrinu.pdf (115 KB)13480134501521/01/2022
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina12/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39-7,77 €25_2022 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (99 KB)922007733220/01/2022
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina12/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3993,00 €26_2022 rozpis platieb za elektrinu.pdf (107 KB)13490133245220/01/2022
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina11/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3976,06 €13_2022 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (116 KB)922007049917/01/2022
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina10/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3968,03 €14_2022 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (118 KB)922003570217/01/2022
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina12/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39-0,10 €15_2022 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (102 KB)922007733317/01/2022
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina12/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3912,05 €12_2022 Finančný spravodajca.pdf (85 KB)504210108117/01/2022
FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš10/01/2022Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8253,75 €1_2022 zelenina a ovocie.pdf (90 KB)2022004917/01/2022
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina11/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39-226,14 €16_2022 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (107 KB)922007050717/01/2022
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom11/01/2022Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8273,48 €2_2022 chladené a mrazené potraviny.pdf (117 KB)12200489517/01/2022
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom11/01/2022Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82285,71 €3_2022 chladené a mrazené potraviny.pdf (130 KB)12200447817/01/2022
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina10/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39-42,63 €17_2022 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (104 KB)922003568917/01/2022
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina10/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39268,00 €23_2022 rozpis platieb za elektrinu.pdf (111 KB)13120146307917/01/2022
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina10/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391 671,00 €24_2022 rozpis platieb za elektrinu.pdf (109 KB)13240149153117/01/2022
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina11/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39837,00 €22_2022 rozpis platieb za elektrinu.pdf (110 KB)13200139728817/01/2022