Faktúry

Faktúry (2407 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
FRUKTAL, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš11/06/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82117,42 €28_2019 zelenina a ovocie.pdf (275 KB)2019284819/06/2019
Lesy SR, o.z. Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok13/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3923,24 €119_2019 nájom pozemkov Lesy SR.pdf (152 KB)61204267719/06/2019
Lesy SR, o.z. Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok13/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3980,00 €118_2019 nájom pozemkov Lesy SR.pdf (155 KB)61204266719/06/2019
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom18/06/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8215,48 €29_2019 chladené a mrazené potraviny.pdf (283 KB)11909203919/06/2019
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota19/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3931,86 €120_2019 stravné zamestnanci MŠ.pdf (173 KB)09/201919/06/2019
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom18/06/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8258,17 €30_2019 chladené a mrazené potraviny.pdf (291 KB)11909205519/06/2019
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota19/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39242,40 €121_2019 stravné náklady predškolákov MŠ.pdf (154 KB)10/201919/06/2019
POHÁRY BAUER s..r.o., Jandova 3/10, 190 00 Praha 914/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39102,96 €116_2019 poháre a štítky Železný hasič.pdf (168 KB)19174318/06/2019
Ballux, spol. s r.o., J.M. Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica17/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3955,80 €117_2019 receptúra pre školské stravovanie.pdf (118 KB)42019047618/06/2019
Ing. arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt, Prekážka 722/1, 033 01 Liptovský Hrádok12/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391 100,00 €112_2019 Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O.pdf (152 KB)6/201917/06/2019
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok10/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39537,93 €114_2019 skládka TKO.pdf (362 KB)2019/31717/06/2019
Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Hrádok, Dovalovo 3, 033 03 Liptovský Hrádok10/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391,20 €113_2019 nájom pozemkov UPS Dovalovo.pdf (159 KB)201906517/06/2019
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok11/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39242,52 €115_2019 odvoz KO na skládku.pdf (392 KB)2019/35917/06/2019
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica10/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3920,66 €111_2019 triedna kniha MŠ.pdf (534 KB)119220393313/06/2019
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3947,29 €110_2019 mobilný telefón.pdf (643 KB)823542659113/06/2019
Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava06/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39180,00 €109_2019 inzerát v týždenníku MY.pdf (474 KB)193510682312/06/2019
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina06/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3999,00 €108_2019 spracovanie miezd OÚ.pdf (166 KB)201902410/06/2019
CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš29/05/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8278,55 €24_2019 potraviny.pdf (87 KB)1190501107/06/2019
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica03/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 393,60 €106_2019 predplatné školská výchova.pdf (195 KB)90016166107/06/2019
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,17 €105_2019 pevná linka.pdf (222 KB)823427786307/06/2019