Faktúry

Faktúry (2587 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina09/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39114,40 €14_2020 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (220 KB)920004987017/01/2020
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina09/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39-3,20 €17_2020 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (180 KB)920005306017/01/2020
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina09/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3911,96 €19_2020 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (201 KB)920005315817/01/2020
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina09/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39-1,60 €21_2020 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (176 KB)920005609717/01/2020
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina09/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39-140,47 €20_2020 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (193 KB)920005608917/01/2020
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina09/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39-107,81 €18_2020 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (198 KB)920005306717/01/2020
Lesy SR, odštepný závod Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok14/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota115,00 €12_2020 nájom pozemkov Lesy SR.pdf (166 KB)61204431416/01/2020
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina13/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota32,57 €13_2020 Finančný spravodaj.pdf (242 KB)504190169016/01/2020
Peter Lehotský, 032 31 Hybe 1813/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39163,06 €10_2020 oprava osob. obec. auta.pdf (159 KB)202000314/01/2020
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3963,77 €11_2020 mobilný telefón.pdf (229 KB)825067767514/01/2020
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina18/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3950,26 €6_2020 poplatok za vedenie účtu cenných papierov.pdf (164 KB)OPS/1786/201909/01/2020
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,17 €7_2020 pevná linka.pdf (166 KB)824947164109/01/2020
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina08/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39117,00 €8_2020 spracovanie miezd OÚ.pdf (189 KB)202000109/01/2020
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok03/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39225,79 €9_2020 skládka TKO.pdf (245 KB)2019/120709/01/2020
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš31/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3990,44 €4_2020 vodné stočné.pdf (303 KB)19001919208/01/2020
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš07/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3982,80 €5_2020 spracovanie miezd MŠ.pdf (168 KB)20200608/01/2020
UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava03/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391 320,36 €1_2020 jedálne kupóny_0.pdf (176 KB)700100134507/01/2020
Obecný úrad, Drobná prevádzka pri Obecnom úrade, 032 33 Kráľova Lehota 3903/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3911,68 €2_2020 odvoz TKO z MŠ.pdf (247 KB)5/202007/01/2020
BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina03/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39180,00 €3_2020 GDPR servis.pdf (231 KB)2020009207/01/2020
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš20/12/2019Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82190,01 €60_2019 potraviny.pdf (715 KB)191130001107/01/2020