Faktúry

Faktúry (3161 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina12/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3975,00 €21_2022 rozpis platieb za elektrinu.pdf (108 KB)13490133245317/01/2022
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina10/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39556,56 €18_2022 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (119 KB)922003564717/01/2022
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina11/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391 050,00 €19_2022 rozpis platieb za elektrinu.pdf (112 KB)13270132676817/01/2022
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina10/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39473,00 €20_2022 rozpis platieb za elektrinu.pdf (114 KB)13260144988117/01/2022
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3945,72 €11_2022 mobilný telefón.pdf (79 KB)829748584014/01/2022
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok10/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39366,30 €10_2022 skládka TKO.pdf (67 KB)2022/912/01/2022
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš31/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39-21,64 €9_2022 vodné stočné_0.pdf (145 KB)21001943412/01/2022
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,17 €5_2022 pevná linka.pdf (77 KB)829724914910/01/2022
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina05/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39183,00 €6_2022 spracovanie miezd OÚ.pdf (87 KB)202200110/01/2022
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 03101 Liptovský Mikuláš04/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3982,80 €7_2022 spracovanie miezd MŠ.pdf (57 KB)20220510/01/2022
BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina04/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39180,00 €8_2022 GDPR servis.pdf (98 KB)2022009810/01/2022
DENEVY s.r.o., Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 922/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3990,00 €3_2022 správa webovej stránky.pdf (55 KB)FV-280/202105/01/2022
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava31/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3933,60 €4_2022 aktualizácia programov TOPSET.pdf (87 KB)621032305/01/2022
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina20/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3970,30 €248_2021 vedenie účtu cenné papiere.pdf (71 KB)OPS/1782/202104/01/2022
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok30/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39246,24 €1_2022 skládka TKO.pdf (63 KB)2021/101704/01/2022
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava04/01/2022Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391 534,14 €2_2022 jedálne kupóny.pdf (79 KB)720100076904/01/2022
MUDr. Marta Voštináková, Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš21/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3917,00 €244_2021 sociálna odkázanosť.pdf (104 KB)2021/82/1227/12/2021
JUDr. Miroslav Lehotský, Advokátska kancelária, Milana Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš22/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39498,67 €242_2021 právne služby.pdf (123 KB)80/202127/12/2021
LVSR s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto25/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3988,46 €245_2021 hygienické utierky pre MŠ.pdf (68 KB)2021088027/12/2021
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park Mládeže 1, 040 01 Košice - Staré Mesto22/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 396,00 €243_2021 periskop pre MŠ.pdf (60 KB)20210034827/12/2021