Faktúry

Faktúry (2587 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok20/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39248,62 €250_2019 skládka TKO.pdf (217 KB)2019/114631/12/2019
DENEVY s.r.o., Ocelářská 1354/35, Libeň, 190 00 Praha 9, ČR20/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3990,00 €249_2019 správa webovej stránky obce.pdf (148 KB)20190023731/12/2019
Tlačiareň P+M, s.r.o., Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany19/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39309,12 €248_2019 tlač obecného časopisu.pdf (183 KB)22019073620/12/2019
GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš17/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39162,00 €247_2019 činnosť TPO, BOZP.pdf (204 KB)920190527119/12/2019
Lesy SR, o.z. Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok13/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39327,03 €245_2019 nájom pozemkov.pdf (191 KB)61204416718/12/2019
Roman Straka, Dovalovo 625, 033 01 Liptovský Hrádok14/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39202,60 €246_2019 práce vysokozdvižnou plošinou.pdf (288 KB)2019/23218/12/2019
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom03/12/2019Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8271,78 €58_2019 mrazené a chladené potraviny.pdf (351 KB)11921849818/12/2019
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom03/12/2019Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82184,79 €59_2019 mrazené a chladené potraviny.pdf (402 KB)11921967618/12/2019
MAS Horný Liptov, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok16/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39500,00 €244_2019 príprava podkladov pre žiadosť o platbu.pdf (214 KB)19010001317/12/2019
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok11/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39235,71 €243_2019 skládka TKO.pdf (219 KB)2019/109717/12/2019
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3963,77 €240_2019 mobilný telefón.pdf (240 KB)824845307616/12/2019
Ing. Pavel Fianta, audítor, 032 05 Smrečany 10513/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39750,00 €242_2019 audit účtovnej závierky za rok 2018.pdf (190 KB)28/2019-O16/12/2019
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča14/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3946,50 €241_2019 zber BRKO zo ŠJ.pdf (234 KB)19062316/12/2019
Obec Kráľova Lehota, Obecný úrad, Drobná prevádzka pri Obecnom úrade, 032 33 Kráľova Lehota 3912/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3958,40 €239_2019 odvoz TKO z MŠ.pdf (225 KB)86/201913/12/2019
FRUKTAL, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš03/12/2019Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82106,69 €57_2019 zelenina a ovocie.pdf (207 KB)2019569612/12/2019
CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš03/12/2019Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8276,90 €56_2019 potraviny.pdf (258 KB)1191259812/12/2019
Ivan Oravec, Nová 177, 032 44 Liptovská Kokava12/12/2019Obecný úrad Drobná prevádzka pri Obecnom úrade, 032 33 Kráľova Lehota 29343,78 €3_2019 výmena pneumatík Traktor Zetor.pdf (234 KB)19020112/12/2019
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,17 €238_2019 pevná linka.pdf (240 KB)824725230211/12/2019
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina06/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39180,00 €237_2019 spracovanie miezd OÚ.pdf (218 KB)201904410/12/2019
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica03/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 397,20 €236_2019 predplatné Predškolská výchova.pdf (172 KB)90116166109/12/2019