Faktúry

Faktúry (3161 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok22/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39341,87 €247_2021 skládka TKO.pdf (67 KB)2021/100527/12/2021
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok22/11/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39276,94 €246_2021 skládka TKO.pdf (62 KB)2021/99727/12/2021
Tlačiareň P+M, s.r.o., Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany17/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39394,68 €241_2021 obecný časopis.pdf (62 KB)22021064820/12/2021
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča16/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3946,50 €239_2021 odvoz BRKO zo ŠJ.pdf (65 KB)21067617/12/2021
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica16/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39132,38 €240_2021 ochranné pomôcky pre MŠ.pdf (96 KB)221144717/12/2021
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš17/12/2021Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82127,64 €59_2021 potraviny.pdf (125 KB)211130001017/12/2021
Lesy SR, š.p., Odštepný závod, J. Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok12/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39327,03 €238_2021 nájom pozemkov LESY SR.pdf (84 KB)61204956316/12/2021
FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš06/12/2021Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8226,79 €58_2021 zelenina a ovocie.pdf (87 KB)2021403415/12/2021
GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš15/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39162,00 €236_2021 činnosť TPO, BOZP.pdf (62 KB)920210888315/12/2021
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3945,79 €237_2021 mobilný telefón.pdf (73 KB)829563230015/12/2021
Roman Straka, Dovalovo 625, 033 01 Liptovský Hrádok12/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39300,80 €235_2021 oprava VO a MR, opiľovanie stromov.pdf (69 KB)2021/23414/12/2021
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica03/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 397,20 €234_2021 predplatné Predškolská výchova.pdf (63 KB)10116166112/12/2021
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina06/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39180,00 €230_2021 spracovanie miezd OcÚ.pdf (76 KB)202102908/12/2021
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 03101 Liptovský Mikuláš05/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3982,80 €231_2021 spracovanie miezd MŠ.pdf (60 KB)20217008/12/2021
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,17 €232_2021 pevná linka.pdf (76 KB)829539641208/12/2021
INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 106/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3998,80 €233_2021 Obecné noviny na rok 2022.pdf (82 KB)1008421108/12/2021
RILINE, s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok06/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3923 783,68 €229_2021 oprava živičného krytu MK Kráľova Lehota.pdf (296 KB)21VF0042907/12/2021
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok01/12/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39313,09 €228_2021 skládka TKO.pdf (63 KB)2021/94703/12/2021
FERODOM, s.r.o., Štefánikova 787/58, 010 01 Žilina29/11/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3937,20 €227_2021 kniha Svätojánske mušky_0.pdf (83 KB)2021073601/12/2021
CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš23/11/2021Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82108,60 €54_2021 potraviny.pdf (116 KB)1210840630/11/2021