Faktúry

Faktúry (2181 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
Tomáš Žúbor, Priehrada 24/35, 034 01 Hrboltová16/08/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39103,95 €149_2018 tepovanie kobercov v MŠ.pdf (139 KB)201800604/09/2018
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš03/09/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3948,00 €151_2018 spracovanie miezd MŠ.pdf (181 KB)20180804/09/2018
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava26/08/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919,99 €150_2018 mobilný telefón.pdf (209 KB)245941135604/09/2018
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota21/08/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3920,52 €147_2018 stravné zamestnanci MŠ.pdf (170 KB)16201821/08/2018
Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina20/08/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3974,00 €146_2018 predplatné mesačníka PaM.pdf (226 KB)9947482720/08/2018
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/08/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3951,97 €145_2018 mobilný telefón.pdf (206 KB)821505960215/08/2018
Miestny odbor Matice slovenskej, 032 33 Kráľova Lehota 3914/08/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39188,80 €144_2018 čistenie priestorov cintorína.pdf (181 KB)01/201814/08/2018
LDcentrum Computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok08/08/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3929,00 €143_2018 servis PC v Materskej škole.pdf (206 KB)180801613/08/2018
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok03/08/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3998,66 €141_2018 odvoz BRO na skládku KO.pdf (148 KB)2018/54309/08/2018
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok02/08/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39428,78 €140_2018 skládka TKO_0.pdf (153 KB)2018/50409/08/2018
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina09/08/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3926,40 €142_2018 predplatné finančný spravodajca r. 2019.pdf (187 KB)591802530108/08/2018
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/08/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3948,18 €139_2018 pevná linka.pdf (219 KB)821398066206/08/2018
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš03/08/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3948,00 €138_2018 spracovanie miezd MŠ.pdf (176 KB)20180606/08/2018
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina02/08/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3990,00 €137_2018 spracovanie miezd OÚ.pdf (170 KB)2018003703/08/2018
GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš24/07/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 395,04 €136_2018 bezpečnostné značky.pdf (196 KB)20180140102/08/2018
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava26/07/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919,99 €135_2018 mobilný telefón.pdf (165 KB)245495025731/07/2018
CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice18/07/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3916 954,64 €132_2018 oprava živičného krytu komunikácie.pdf (504 KB)201807130/07/2018
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava24/07/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391,00 €133_2018 GSM faxová brana.pdf (156 KB)127189270330/07/2018
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš27/07/2018Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82270,16 €33_2018 potraviny.pdf (707 KB)181130000730/07/2018
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 225/07/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3944,40 €134_2018 licencia SOZA.pdf (268 KB)218112090630/07/2018