Faktúry

Faktúry (2684 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryikona zoradeniaČíslo faktúryDatum zverejnenia
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o., Šugovská dolina č. 10, 044 25 Medzev25/07/2013Obec Kráľova Lehota87,00 €111_2013 struna do krovinorezu.pdf (121 KB)201351929/07/2013
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica19/06/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 393,60 €111_2014 predplatné predškolská výchova.pdf (178 KB)40028145925/06/2014
GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš23/06/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39108,00 €111_2015 činnosť TPO, BOZP.pdf (162 KB)2015363430/06/2015
Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Hrádok, Dovalovo 3, 033 03 Liptovský Hrádok02/06/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391,20 €111_2016 prenájom pozemku.pdf (149 KB)201604108/06/2016
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina05/06/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3999,00 €111_2017 spracovanie miezd OÚ.pdf (150 KB)2017005108/06/2017
UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava18/06/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391 709,24 €111_2018 jedálne kupóny.pdf (192 KB)880105289919/06/2018
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica10/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3920,66 €111_2019 triedna kniha MŠ.pdf (534 KB)119220393313/06/2019
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/06/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3963,77 €111_2020 mobilný telefón.pdf (203 KB)826224363616/06/2020
PP COMP, s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit11/07/2012Obec Kráľova Lehota16,60 €112_2012 osvedčovacia kniha.pdf (156 KB)6012016711/07/2012
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava I26/07/2013Obec Kráľova Lehota18,00 €112_2013 mobilný telefón.pdf (313 KB)220447145031/07/2013
Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Hrádok, Dovalovo 3, 033 03 Liptovský Hrádok16/06/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391,20 €112_2014 prenájom pozemku.pdf (151 KB)201405827/06/2014
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok24/06/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39548,90 €112_2015 preprava osôb autobusom.pdf (157 KB)51143530/06/2015
Ján Šurina TVS, J.Milca 31, 010 01 Žilina08/06/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,77 €112_2016 mikrovláknové utierky pre MŠ.pdf (144 KB)16209210/06/2016
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota12/06/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3929,74 €112_2017 stravné zamestnanci MŠ.pdf (135 KB)6/201712/06/2017
Peter Lehotský, 032 31 Hybe 1814/06/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3948,00 €112_2018 oprava obec.osob_.auta LM646BL.pdf (110 KB)201801919/06/2018
Ing. arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt, Prekážka 722/1, 033 01 Liptovský Hrádok12/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391 100,00 €112_2019 Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O.pdf (152 KB)6/201917/06/2019
Peter Lehotský, 032 31 Hybe 1816/06/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39261,64 €112_2020 servis obec osob. auta.pdf (114 KB)202001716/06/2020
Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota11/07/2012Obec Kráľova Lehota26,11 €113_2012 stravné pracovníci MŠ.pdf (175 KB)13/201211/07/2012
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina05/08/2013Obec Kráľova Lehota91,30 €113_2013 spracovanie miezd OÚ.pdf (162 KB)2013006712/08/2013
Roľnícke družstvo Hybe, 032 31 Hybe 69323/06/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39112,63 €113_2014 odvoz objemového odpadu.pdf (142 KB)1409301/07/2014