Faktúry

Faktúry (2307 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina08/01/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3965,00 €15_2019 rozpis platieb elektriny.pdf (219 KB)13220104600515/01/2019
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina08/01/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3981,00 €19_2019 rozpis platieb elektriny.pdf (218 KB)13220104600415/01/2019
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok04/01/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39598,49 €8_2019 skládka TKO.pdf (150 KB)2018/101410/01/2019
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina09/01/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39160,00 €7_2019 spracovanie miezd OÚ.pdf (171 KB)2019000110/01/2019
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš06/01/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3980,00 €5_2019 spracovanie miezd MŠ.pdf (167 KB)20190509/01/2019
Obecný úrad, Drobná prevádzka pri Obecnom úrade, 032 33 Kráľova Lehota 3909/01/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3917,52 €6_2019 odvoz TKO z MŠ.pdf (171 KB)7/201909/01/2019
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava31/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3942,00 €1_2019 aktualizácia programov.pdf (192 KB)618039308/01/2019
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/01/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3954,46 €2_2019 pevná linka.pdf (210 KB)822397548608/01/2019
BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina02/01/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39180,00 €3_2019 servis dokumentácie GDPR.pdf (241 KB)2019010808/01/2019
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš31/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3942,98 €4_2019 vodné stočné.pdf (333 KB)18001878408/01/2019
GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš19/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39108,00 €221_2018 činnosť TPO, BOZP.pdf (200 KB)20180626731/12/2018
HEJLES s.r.o., Hybe 230, 032 31 Hybe19/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39200,00 €220_2018 doprava palivového dreva do MŠ.pdf (148 KB)26/201831/12/2018
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava27/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919,99 €222_2018 mobilný telefón.pdf (216 KB)247745813231/12/2018
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina18/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3950,26 €224_2018 poplatok za vedenie účtu cenných papierov.pdf (150 KB)OPS/1796/201831/12/2018
Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok19/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3942,80 €223_2018 práce vysokozdvižnou plošinou_0.pdf (234 KB)2018/28631/12/2018
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota21/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3921,33 €219_2018 stravné zamestnanci MŠ.pdf (166 KB)21201821/12/2018
CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš12/12/2018Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8259,05 €52_2018 potraviny.pdf (115 KB)1181105121/12/2018
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš21/12/2018Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82139,54 €53_2018 potraviny.pdf (540 KB)181130001221/12/2018
Tlačiareň P+M, s.r.o., Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany20/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39306,36 €218_2018 obecný časopis.pdf (136 KB)22018079521/12/2018
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3949,54 €217_2018 mobilný telefón.pdf (203 KB)822303738420/12/2018