Faktúry

Faktúry (2352 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš20/02/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8298,90 €8_2019 potraviny.pdf (149 KB)1190166428/02/2019
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš28/02/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82298,12 €9_2019 potraviny.pdf (738 KB)191130000228/02/2019
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom26/02/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82133,16 €10_2019 chladené a mrazené potraviny.pdf (289 KB)11901028328/02/2019
FRUKTAL, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš19/02/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82102,23 €7_2019 zelenina a ovocie.pdf (225 KB)2019087121/02/2019
Lesy SR, o.z. Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok18/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39103,00 €44_2018 nájom pozemkov Lesy SR.pdf (150 KB)61204156821/02/2019
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok12/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39384,78 €43_2019 skládka TKO.pdf (137 KB)2019/718/02/2019
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava11/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3924,00 €42_2019 nastavenie programu v PC.pdf (173 KB)919005118/02/2019
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3948,80 €41_2019 mobilný telefón.pdf (200 KB)822711608414/02/2019
Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok01/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39208,80 €39_2019 internet MŠ OÚ.pdf (208 KB)190196813/02/2019
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota13/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3930,51 €40_2019 stravné zamestnanci MŠ.pdf (171 KB)02/201913/02/2019
Peter Lehotský, 032 31 Hybe 1808/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39159,18 €38_2019 oprava obec. osob. auta.pdf (127 KB)201804812/02/2019
CBS spol, s.r.o. so sídlom Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová05/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39330,00 €37_2019 kniha Čarovný Liptov.pdf (116 KB)19025311/02/2019
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota07/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39189,66 €36_2019 stravné náklady predškolákov MŠ.pdf (162 KB)01201908/02/2019
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš31/01/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82262,94 €6_2019 potraviny.pdf (721 KB)191130000107/02/2019
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina05/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39108,00 €35_2019 spracovanie miezd OÚ.pdf (164 KB)201900607/02/2019
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,17 €32_2019 pevná linka.pdf (207 KB)822600237506/02/2019
Roman Straka, Dovalovo 625, 033 01 Liptovský Hrádok01/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39139,30 €33_2019 práce vysokozdvižnou plošinou.pdf (168 KB)2019/00406/02/2019
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš05/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3980,00 €34_2019 spracovanie miezd MŠ.pdf (182 KB)20191006/02/2019
Píla na Šmýkanci, s.r.o., 033 01 Liptovský Peter 39831/01/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3977,40 €31_2019 čistenie verejných priestranstiev od snehu.pdf (212 KB)201901105/02/2019
GAMBOŠ Autodiely, Novomeského 5, 949 11 Nitra30/01/2019Obecný úrad Drobná prevádzka pri Obecnom úrade, 032 33 Kráľova Lehota 2932,90 €1_2019 združený regulátor tlaku-Liaz.pdf (160 KB)ZP1902101/02/2019