Faktúry

Faktúry (2633 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš15/01/2020Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82113,11 €2_2020 potraviny.pdf (119 KB)1200050821/01/2020
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom14/01/2020Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82309,20 €3_2020 chladené a mrazené potraviny.pdf (323 KB)12000435221/01/2020
FRUKTAL, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš14/01/2020Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8293,02 €1_2020 zelenina a ovocie.pdf (326 KB)2000014621/01/2020
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom21/01/2020Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8264,85 €4_2020 chladené a mrazené potraviny.pdf (290 KB)12000449821/01/2020
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina09/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3941,69 €16_2020 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (207 KB)920004993417/01/2020
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina09/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39-37,50 €15_2020 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (177 KB)920004987417/01/2020
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina09/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39114,40 €14_2020 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (220 KB)920004987017/01/2020
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina09/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39-3,20 €17_2020 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (180 KB)920005306017/01/2020
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina09/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3911,96 €19_2020 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (201 KB)920005315817/01/2020
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina09/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39-1,60 €21_2020 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (176 KB)920005609717/01/2020
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina09/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39-140,47 €20_2020 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (193 KB)920005608917/01/2020
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina09/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39-107,81 €18_2020 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (198 KB)920005306717/01/2020
Lesy SR, odštepný závod Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok14/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota115,00 €12_2020 nájom pozemkov Lesy SR.pdf (166 KB)61204431416/01/2020
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina13/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota32,57 €13_2020 Finančný spravodaj.pdf (242 KB)504190169016/01/2020
Peter Lehotský, 032 31 Hybe 1813/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39163,06 €10_2020 oprava osob. obec. auta.pdf (159 KB)202000314/01/2020
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3963,77 €11_2020 mobilný telefón.pdf (229 KB)825067767514/01/2020
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina18/12/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3950,26 €6_2020 poplatok za vedenie účtu cenných papierov.pdf (164 KB)OPS/1786/201909/01/2020
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,17 €7_2020 pevná linka.pdf (166 KB)824947164109/01/2020
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina08/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39117,00 €8_2020 spracovanie miezd OÚ.pdf (189 KB)202000109/01/2020
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok03/01/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39225,79 €9_2020 skládka TKO.pdf (245 KB)2019/120709/01/2020