Faktúry

Faktúry (2307 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
Ing. Pavel Fianta, audítor, 032 05 Smrečany 10517/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39750,00 €215_2018 audit účtovnej závierky za rok 2017.pdf (150 KB)28/2018-O19/12/2018
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok11/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39481,47 €214_2018 skládka TKO.pdf (143 KB)2018/92619/12/2018
UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava19/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 392 043,14 €216_2018 jedálne kupóny.pdf (192 KB)780100627719/12/2018
Lesy SR, o.z. Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok13/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39327,03 €213_2018 nájom pozemkov LESY SR.pdf (147 KB)61204109317/12/2018
Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok09/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39162,40 €212_2018 práce s vysokozdvižnou plošinou.pdf (171 KB)2018/25712/12/2018
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina06/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39189,00 €211_2018 spracovanie miezd OÚ.pdf (163 KB)2018005810/12/2018
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,17 €208_2018 pevná linka.pdf (199 KB)822192927906/12/2018
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš04/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3980,00 €209_2018 spracovanie miezd MŠ.pdf (173 KB)20182706/12/2018
Obecný úrad, Drobná prevádzka pri Obecnom úrade, 032 33 Kráľova Lehota 3906/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3952,56 €210_2018 odvoz TKO z MŠ.pdf (177 KB)71/201806/12/2018
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš30/11/2018Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82292,84 €50_2018 potraviny.pdf (757 KB)181130001105/12/2018
FRUKTAL, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš27/11/2018Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8279,28 €49_2018 ovocie a zelenina.pdf (205 KB)2018589005/12/2018
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom29/11/2018Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82211,85 €51_2018 chladené a mrazené potraviny.pdf (299 KB)11822432905/12/2018
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom29/11/2018Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82211,85 €51_2018 chladené a mrazené potraviny.pdf (299 KB)11822432905/12/2018
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča01/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3946,50 €207_2018 zber a odvoz BRKO zo ŠJ.pdf (193 KB)2018084805/12/2018
GUDE, s.r.o., Podtureň - Roveň 208, 033 01 Liptovský Hrádok05/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39378,00 €206_2018 Skriňa na spisy ECO.pdf (195 KB)1806172205/12/2018
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, Partizánska 1606, 033 01 Liptovský Hrádok28/11/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3933,00 €201_2018 členský príspevok na rok 2018 Múzeum liptovskej dediny.pdf (166 KB)64/201804/12/2018
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota03/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3932,13 €203_2018 stravné zamestnanci MŠ.pdf (168 KB)20201804/12/2018
Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava22/11/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3935,00 €202_2018 predplatné MY Liptovské noviny.pdf (207 KB)20190518704/12/2018
INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 101/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3988,40 €204_2018 predplatné Obecné noviny rok 2019.pdf (129 KB)1008391104/12/2018
DENEVY s.r.o., Ocelářská 1354/35, Libeň, 190 00 Praha 9, ČR03/12/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3990,00 €205_2018 správa webovej stránky obce.pdf (126 KB)20180028204/12/2018