Faktúry

Faktúry (2407 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok10/04/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39538,41 €75_2019 skládka TKO.pdf (137 KB)2019/14516/04/2019
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava11/04/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39694,98 €77_2019 pasportizácia cintorína.pdf (184 KB)319000716/04/2019
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok11/04/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39227,72 €76_2019 odvoz TKO na skládku.pdf (144 KB)2019/18416/04/2019
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava11/04/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39102,60 €78_2019 program WinCITY Cintorín.pdf (186 KB)219007616/04/2019
Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš05/04/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39100,00 €71_2019 účastnícky poplatok delegáta na ZMOS.pdf (126 KB)06/1911/04/2019
Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš05/04/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3960,20 €72_2019 členský príspevok na rok 2019 ZMOL.pdf (130 KB)37/1911/04/2019
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/04/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,17 €70_2019 pevná linka.pdf (153 KB)823010706708/04/2019
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina03/04/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3990,00 €68_2019 spracovanie miezd OÚ.pdf (163 KB)201901905/04/2019
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota04/04/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3925,38 €67_2019 stravné zamestnanci MŠ.pdf (169 KB)06/201905/04/2019
CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš27/03/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8249,92 €13_2019 mlieko trvanlivé.pdf (132 KB)1190293005/04/2019
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota04/04/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39178,86 €66_2019 stravné náklady predškolákov MŠ.pdf (162 KB)05/201905/04/2019
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš29/03/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82160,08 €14_2019 potraviny.pdf (556 KB)191130000305/04/2019
Roman Straka, Dovalovo 625, 033 01 Liptovský Hrádok01/04/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3978,90 €69_2019 práce s vyskozdvižnou plošinou.pdf (167 KB)2019/04805/04/2019
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom04/04/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8297,25 €15_2019 chladené a mrazené potraviny.pdf (318 KB)11903750805/04/2019
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš02/04/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3980,00 €65_2019 spracovanie miezd MŠ.pdf (184 KB)20192003/04/2019
TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava01/04/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39806,40 €64_2019 aktualizácia programov TOPSET na rok 2019.pdf (184 KB)119042801/04/2019
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava26/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919,99 €63_2019 mobilný telefón.pdf (161 KB)249113590229/03/2019
Ing. arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt, Prekážka 722/1, 033 01 Liptovský Hrádok28/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39900,00 €62_2019 Zmeny a doplnky ÚPN-O Kráľova Lehota.pdf (138 KB)3/201929/03/2019
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom21/03/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82288,20 €12_2019 chladené a mrazené potraviny.pdf (315 KB)11902698529/03/2019
Hlina, s.r.o., Garbiarská 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš18/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 392 280,00 €61_2019 vypracovanie energetického auditu vykurovania MŠ.pdf (468 KB)FO2019004421/03/2019