Faktúry

Faktúry (2587 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
FRUKTAL, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš05/11/2019Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8267,33 €52_2019 zelenina a ovocie.pdf (231 KB)2019520813/11/2019
LESEL plus, s.r.o., Velehradská 33, 816 23 Bratislava18/10/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 40 840,35 €218_2019 stavebné práce Zníženie energetickej náročnosti KD a OcÚ.pdf (287 KB)1319006712/11/2019
LESEL plus, s.r.o., Velehradská 33, 816 23 Bratislava18/10/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota19 181,75 €219_2019 stavebné práce Zníženie energetickej náročnosti KD a OcÚ.pdf (322 KB)1319006812/11/2019
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/11/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,40 €216_2019 pevná linka.pdf (229 KB)824504992107/11/2019
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina05/11/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3990,00 €217_2019 spracovanie miezd OÚ.pdf (197 KB)201904007/11/2019
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 228/10/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3989,00 €212_2019 predplatné pre ROPO a OBCE.pdf (186 KB)260010615106/11/2019
Ing. Peter Krivoš, Kpt. Nálepku 516/9, 033 01 Liptovský Hrádok04/11/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39950,00 €213_2019 stavebný dozor na budove KD a OÚ.pdf (205 KB)19/201906/11/2019
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš04/11/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3972,00 €215_2019 spracovanie miezd MŠ.pdf (176 KB)20196406/11/2019
LDcentrum Computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok06/11/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39131,60 €214_2019 toner do tlačiarne.pdf (221 KB)191100906/11/2019
GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš28/10/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39103,20 €211_2019 revízia tlakových nádob.pdf (208 KB)20190501104/11/2019
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok29/10/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39276,90 €210_2019 skládka odpadu.pdf (220 KB)2019/91604/11/2019
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom22/10/2019Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8297,55 €48_2019 mrazené a chladené potraviny.pdf (351 KB)11918627331/10/2019
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom22/10/2019Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8262,04 €49_2019 mrazené a chladené potraviny.pdf (359 KB)11918641631/10/2019
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš30/10/2019Obec Kráľova Lehota, Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82236,68 €50_2019 potraviny.pdf (692 KB)191130000931/10/2019
Peter Lehotský, 032 31 Hybe 1823/10/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39137,75 €209_2019 oprava obec. osob. auta.pdf (164 KB)201908330/10/2019
Regionálne vzdelávacie centrum-združenie obcí so sídlom v Štrbe, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba17/10/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3910,50 €208_2019 príručka Nakladanie s majetkom obce.pdf (171 KB)064201929/10/2019
OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka25/10/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3989,00 €198_2019 obecná vlajka.pdf (244 KB)00722/201925/10/2019
Tlačiareň P+M, s.r.o., Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany18/10/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39400,20 €205_2019 tlač obecného časopisu.pdf (164 KB)22019053723/10/2019
UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava23/10/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391 145,26 €206_2019 jedálne kupóny.pdf (180 KB)790108912523/10/2019
UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava23/10/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39634,23 €207_2019 jedálne kupóny.pdf (184 KB)790108915523/10/2019