Faktúry

Faktúry (2407 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejneniaikona zoradenia
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča16/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3946,50 €59_2019 zber BRKO zo ŠJ.pdf (429 KB)19005819/03/2019
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok12/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39363,28 €60_2019 skládka TKO.pdf (339 KB)2019/6919/03/2019
CBS spol, s.r.o. so sídlom Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová12/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39250,56 €57_2019 Aeorofoto+obraz v ráme.pdf (340 KB)19057914/03/2019
Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok08/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3947,81 €56_2019 prenájom verejnej IP adresy.pdf (509 KB)190478014/03/2019
KOMPRO, s.r.o., Slobody 78, 034 82 Lúčky12/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39360,00 €53_2019 ekonomické zhodnotenie nákladov na vykurovanie MŠ.pdf (152 KB)2019000413/03/2019
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota13/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39234,60 €54_2019 stravné náklady predškolákov MŠ.pdf (160 KB)03/201913/03/2019
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota13/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3931,86 €55_2019 stravné zamestnanci MŠ.pdf (162 KB)04/201913/03/2019
Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok07/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3918,60 €50_2019 vlajka SR.pdf (163 KB)VF19015411/03/2019
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava07/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,40 €51_2019 nájom pozemku ŽSR.pdf (181 KB)755006779511/03/2019
GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš08/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3943,92 €52_2019 kontrola PHP a hydrantov.pdf (164 KB)20190109211/03/2019
Roman Straka, Dovalovo 625, 033 01 Liptovský Hrádok01/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39108,20 €49_2019 práce vysokozdvižnou plošinou.pdf (174 KB)2019/03407/03/2019
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,17 €46_2019 pevná linka.pdf (207 KB)822804603206/03/2019
Mgr. Alexandra Šimanská, Liptovský Trnovec 204, 031 01 Liptovský Mikuláš05/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3980,00 €47_2019 spracovanie miezd MŠ.pdf (127 KB)20191606/03/2019
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina05/03/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3990,00 €48_2019 spracovanie miezd OÚ.pdf (153 KB)201901006/03/2019
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava26/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919,99 €45_2019 mobilný telefón.pdf (162 KB)248656215304/03/2019
CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš20/02/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 8298,90 €8_2019 potraviny.pdf (149 KB)1190166428/02/2019
COOP Jednota SD, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš28/02/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82298,12 €9_2019 potraviny.pdf (738 KB)191130000228/02/2019
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom26/02/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82133,16 €10_2019 chladené a mrazené potraviny.pdf (289 KB)11901028328/02/2019
Lesy SR, o.z. Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok18/02/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39103,00 €44_2018 nájom pozemkov Lesy SR.pdf (150 KB)61204156821/02/2019
FRUKTAL, s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš19/02/2019Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota 82102,23 €7_2019 zelenina a ovocie.pdf (225 KB)2019087121/02/2019