Faktúry

Faktúry (2407 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaikona zoradeniaPredmet faktúryČíslo faktúryDatum zverejnenia
Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Hrádok, Dovalovo 3, 033 03 Liptovský Hrádok16/06/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391,20 €108_2015 nájom pozemku.pdf (199 KB)201504718/06/2015
Urbárske pozemkové spoločenstvo m.č. Dovalovo, 033 01 Liptovský Hrádok17/02/2012Obec Kráľova Lehota1,20 €39_2012 prenájom pozemkov.pdf (171 KB)012201212/03/2012
Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina 10/01/2011Obec Kráľova Lehota1,23 €11_Predplatné Poradca podnikateľa.pdf (201 KB)202802007013/01/2011
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina06/01/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391,44 €10_2018 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (203 KB)918001794116/01/2018
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina13/01/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota č.391,57 €12_2014 dodávka a distribúcia elektriny.pdf (225 KB)914051334521/01/2014
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota12/12/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3910,00 €215_2014 strava hmotná núdza.pdf (160 KB)20/201415/12/2014
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota02/02/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3910,00 €30_2015 stravné žiačka MŠ.pdf (142 KB)1/2015 02/02/2015
Slovenský filmový ústav, Grosslingová 32, 811 09 Bratislava23/03/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3910,00 €59_2016 služby filmového archívu.pdf (212 KB)21607429/03/2016
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota01/03/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3910,00 €46_2015 stravné žiačka MŠ.pdf (151 KB)4/201502/03/2015
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica06/05/2013Obec Kráľova Lehota10,80 €82_2013 predplatné Predškolská výchova.pdf (168 KB)30028145921/05/2013
Peter Vandriak, 032 42 Pribylina 37920/11/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39100,00 €197_2018 rozdelenie rozpočtu Zníženie energetickej náročnosti KD a OcÚ.pdf (131 KB)42*201823/11/2018
Občianske združenie Divadelný súbor KLÁSOK, Kultúrny dom 384, 032 42 Pribylina05/03/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39100,00 €59_2017 divadelné predstavenie.pdf (180 KB)170100107/03/2017
3W, s.r.o., Michajlov 51, 067 73 Ubľa20/11/2013Obec Kráľova Lehota100,00 €171_2013 predaj domény.pdf (116 KB)130029129/11/2013
Miestna akčná skupina Horný Liptov, Liptovský Hrádok17/01/2011Obec Kráľova Lehota100,00 €24_Členský príspevok.pdf (148 KB)11010000619/01/2011
Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš05/04/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39100,00 €71_2019 účastnícky poplatok delegáta na ZMOS.pdf (126 KB)06/1911/04/2019
Róbert Antol - ROZEL, Lazisko 150, 032 11 Svätý Kríž30/06/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39100,00 €130_2016 demontáž a montáž EZS systému.pdf (145 KB)201605708/07/2016
Miestna akčná skupina Horný Liptov, Liptovský Hrádok30/03/2011Obec Kráľova Lehota100,00 €62_2011 Členský príspevok.pdf (158 KB)11010005804/04/2011
MK Elmontservis - Michal Krčula, Hlavná 124, 033 01 Podtúreň29/06/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39100,00 €133_2015 periodická OPaOS.pdf (205 KB)201502714/07/2015
LDcentrum Computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok19/06/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39100,00 €115_2018 licencia NOD32.pdf (205 KB)180602519/06/2018
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, Partizánska 1606, 033 01 Liptovský Hrádok18/05/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39100,00 €89_2015 kniha Liptov v ľudovej kultúre.pdf (162 KB)13/201520/05/2015