Faktúry

Faktúry (3161 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryikona zoradeniaČíslo faktúryDatum zverejnenia
Dana Kičinová, Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok02/07/2012Obec Kráľova Lehota200,00 €100_2012 verejné obstarávanie Dom smútku.pdf (155 KB)12201203/07/2012
Základná škola Kvačany, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica04/07/2013Obec Kráľova Lehota19,80 €100_2013 spracovanie miezd MŠ.pdf (127 KB)2013/03308/07/2013
INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava06/06/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota č.3915,60 €100_2014 doplatok Obecných novín.pdf (127 KB)1008341111/06/2014
Dana Kičinová, Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok31/05/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39170,00 €100_2015 služby za verejné obstarávanie.pdf (159 KB)18201502/06/2015
MUDr. Marta Voštináková, Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš16/05/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3934,00 €100_2016 vystavenie zdravotného posudku.pdf (162 KB)2016/41/0523/05/2016
DREVONA PRODUCTION, s.r.o., Výhonská 1, 835 10 Bratislava26/05/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39180,00 €100_2017 montáž kuchynskej linky.pdf (195 KB)2017060130/05/2017
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina06/06/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3990,00 €100_2018 spracovanie miezd OÚ.pdf (166 KB)2018002807/06/2018
Lesy SR, o.z. Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok28/05/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39115,00 €100_2019 nájom za pozemky.pdf (157 KB)61204249003/06/2019
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok18/05/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39225,29 €100_2020 skládka TKO.pdf (151 KB)2020/44421/05/2020
Tlačiareň P+M, s.r.o., Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany13/05/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39350,52 €100_2021 tlač obecného časopisu.pdf (119 KB)22021015513/05/2021
Obecný úrad, Drobná prevádzka pri OÚ, 032 33 Kráľova Lehota03/07/2012Materská škola Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota30,00 €101_2012 odvoz TKO MŠ.pdf (154 KB)40/201203/07/2012
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina08/07/2013Obec Kráľova Lehota74,70 €101_2013 spracovanie miezd OÚ.pdf (120 KB)2013005809/07/2013
KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o., A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca12/06/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota č.39975,32 €101_2014 koks orech do MŠ.pdf (173 KB)222014017912/06/2014
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava04/06/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3952,18 €101_2015 pevná linka.pdf (206 KB)277430321309/06/2015
Robert Košťan ANEX-nerez, Murgasova 853/22, 036 01 Martin25/05/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39380,00 €101_2016 nerezové madlo na stenu.pdf (197 KB)02/05/201627/05/2016
ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok23/05/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39653,40 €101_2017 príležitostná preprava osôb.pdf (171 KB)72033430/05/2017
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/06/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,00 €101_2018 mobilný telefón.pdf (176 KB)821102062311/06/2018
Designcraft, s.r.o., Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš03/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39800,00 €101_2019 vypracovanie PD a RD rekonštrukcia chodníka.pdf (149 KB)201901003/06/2019
CBS spol, s.r.o. so sídlom Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová15/05/2020Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39179,04 €101_2020 Aerofoto, obraz v ráme.pdf (148 KB)2005021921/05/2020
Petit Press, a.s., Divízia týždenníkov, o.z., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra12/05/2021Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3947,51 €101_2021 MY Liptovské noviny.pdf (182 KB)213020243617/05/2021