Faktúry

Faktúry (2428 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryikona zoradeniaČíslo faktúryDatum zverejnenia
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica03/06/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 393,60 €107_2016 predplatné Predškolská výchova.pdf (187 KB)60016166106/06/2016
Jakub Jánošík, 034 83 Liptovská Teplá 19925/05/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39330,00 €107_2017 bezpečnostný rez lipy malolistej na cintoríne.pdf (172 KB)250520170108/06/2017
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok11/06/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39477,91 €107_2018 skládka TKO.pdf (155 KB)2018/30915/06/2018
Mgr. Veliký Miroslav - MIVEX, 094 15 Zámutov 3303/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39120,00 €107_2019 základný kurz obslúh motorových píl.pdf (192 KB)2019015107/06/2019
KOS-Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o., A.Hlinku 2247, 022 01 Čadca09/07/2012Obec Kráľova Lehota1671,09 €108_2012 uhlie a koks pre KD a MŠ.pdf (172 KB)222012045009/07/2012
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/07/2013Obec Kráľova Lehota73,66 €108_2013 mobilný telefón.pdf (201 KB)730693324817/07/2013
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava05/06/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3993,62 €108_2014 havarijné poistenie obec.os_.auto Fabia.pdf (183 KB)70033795420/06/2014
Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Hrádok, Dovalovo 3, 033 03 Liptovský Hrádok16/06/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391,20 €108_2015 nájom pozemku.pdf (199 KB)201504718/06/2015
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina02/06/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3999,00 €108_2016 spracovanie miezd OÚ.pdf (157 KB)2016006306/06/2016
Základná škola Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica05/06/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3946,35 €108_2017 spracovanie miezd MŠ.pdf (102 KB)25/201708/06/2017
Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Hrádok, Dovalovo 3, 033 03 Liptovský Hrádok13/06/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391,20 €108_2018 prenájom pozemku UPS Dovalovo.pdf (181 KB)201806018/06/2018
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina06/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3999,00 €108_2019 spracovanie miezd OÚ.pdf (166 KB)201902410/06/2019
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava04/07/2012Obec Kráľova Lehota46,12 €109_2012 telefón pevná linka.pdf (209 KB)574003071310/07/2012
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica15/07/2013Obec Kráľova Lehota13,62 €109_2013 tlačivá MŠ.pdf (198 KB)113220554118/07/2013
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica18/06/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 395,39 €109_2014 triedna kniha pre MŠ.pdf (162 KB)114220302223/06/2014
INADO service, Peter Kráľ, Iľanovo 171, 031 01 Liptovský Mikuláš16/06/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 393 598,25 €109_2015 vysprávky teplými živ. zmes..pdf (311 KB)2015009730/06/2015
Základná škola Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica07/06/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3951,50 €109_2016 spracovanie miezd MŠ.pdf (108 KB)26/201608/06/2016
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica02/06/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 393,60 €109_2017 predplatné Predškolská výchova.pdf (191 KB)70016166108/06/2017
Lesy SR, o.z. Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok14/06/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3923,24 €109_2018 nájom pozemku Lesy SR.pdf (206 KB)61203945518/06/2018
Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava06/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39180,00 €109_2019 inzerát v týždenníku MY.pdf (474 KB)193510682312/06/2019