Faktúry

Faktúry (2430 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryikona zoradeniaČíslo faktúryDatum zverejnenia
MAS Horný Liptov, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok19/06/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3970,00 €110_2014 spracovanie ŽoP Odpočívadlo na cyklotrase.pdf (136 KB)14010006023/06/2014
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica22/06/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 393,60 €110_2015 predplatné Predškolská výchova.pdf (191 KB)15923830/06/2015
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava02/06/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3950,50 €110_2016 pevná linka.pdf (160 KB)678553005708/06/2016
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava01/06/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,58 €110_2017 pevná linka.pdf (174 KB)579690739508/06/2017
Lesy SR, o.z. Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok13/06/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3980,00 €110_2018 nájom pozemku Lesy SR.pdf (201 KB)61203942318/06/2018
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava08/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3947,29 €110_2019 mobilný telefón.pdf (643 KB)823542659113/06/2019
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš30/06/2012Obec Kráľova Lehota-45,01 €111_2012 vodné a stočné.pdf (316 KB)12000692011/07/2012
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o., Šugovská dolina č. 10, 044 25 Medzev25/07/2013Obec Kráľova Lehota87,00 €111_2013 struna do krovinorezu.pdf (121 KB)201351929/07/2013
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica19/06/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 393,60 €111_2014 predplatné predškolská výchova.pdf (178 KB)40028145925/06/2014
GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš23/06/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39108,00 €111_2015 činnosť TPO, BOZP.pdf (162 KB)2015363430/06/2015
Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Hrádok, Dovalovo 3, 033 03 Liptovský Hrádok02/06/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391,20 €111_2016 prenájom pozemku.pdf (149 KB)201604108/06/2016
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina05/06/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3999,00 €111_2017 spracovanie miezd OÚ.pdf (150 KB)2017005108/06/2017
UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava18/06/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391 709,24 €111_2018 jedálne kupóny.pdf (192 KB)880105289919/06/2018
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica10/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3920,66 €111_2019 triedna kniha MŠ.pdf (534 KB)119220393313/06/2019
PP COMP, s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit11/07/2012Obec Kráľova Lehota16,60 €112_2012 osvedčovacia kniha.pdf (156 KB)6012016711/07/2012
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava I26/07/2013Obec Kráľova Lehota18,00 €112_2013 mobilný telefón.pdf (313 KB)220447145031/07/2013
Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Hrádok, Dovalovo 3, 033 03 Liptovský Hrádok16/06/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391,20 €112_2014 prenájom pozemku.pdf (151 KB)201405827/06/2014
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok24/06/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39548,90 €112_2015 preprava osôb autobusom.pdf (157 KB)51143530/06/2015
Ján Šurina TVS, J.Milca 31, 010 01 Žilina08/06/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,77 €112_2016 mikrovláknové utierky pre MŠ.pdf (144 KB)16209210/06/2016
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota12/06/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3929,74 €112_2017 stravné zamestnanci MŠ.pdf (135 KB)6/201712/06/2017