Faktúry

Faktúry (2533 výsledky) Download as CSV

DodávateľDátum vystaveniaObjednávateľFakturovaná sumaPredmet faktúryikona zoradeniaČíslo faktúryDatum zverejnenia
Ján Šurina TVS, J.Milca 31, 010 01 Žilina08/06/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3953,77 €112_2016 mikrovláknové utierky pre MŠ.pdf (144 KB)16209210/06/2016
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota12/06/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3929,74 €112_2017 stravné zamestnanci MŠ.pdf (135 KB)6/201712/06/2017
Peter Lehotský, 032 31 Hybe 1814/06/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3948,00 €112_2018 oprava obec.osob_.auta LM646BL.pdf (110 KB)201801919/06/2018
Ing. arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt, Prekážka 722/1, 033 01 Liptovský Hrádok12/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391 100,00 €112_2019 Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O.pdf (152 KB)6/201917/06/2019
Školská jedáleň pri MŠ, 032 33 Kráľova Lehota11/07/2012Obec Kráľova Lehota26,11 €113_2012 stravné pracovníci MŠ.pdf (175 KB)13/201211/07/2012
DeTech Vision, s.r.o., Jašíkova 8348/13, 010 01 Žilina05/08/2013Obec Kráľova Lehota91,30 €113_2013 spracovanie miezd OÚ.pdf (162 KB)2013006712/08/2013
Roľnícke družstvo Hybe, 032 31 Hybe 69323/06/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39112,63 €113_2014 odvoz objemového odpadu.pdf (142 KB)1409301/07/2014
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava26/06/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919,99 €113_2015 mobilný telefón.pdf (199 KB)229338741530/06/2015
Ján Šurina TVS, J.Milca 31, 010 01 Žilina08/06/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3940,20 €113_2016 mikrovláknové utierky pre OÚ.pdf (145 KB)16209310/06/2016
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok06/06/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39537,92 €113_2017 skládka TKO.pdf (179 KB)2017/45214/06/2017
GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš15/06/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3922,80 €113_2018 kurz prvej pomoci_0.pdf (195 KB)2018060005219/06/2018
Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Hrádok, Dovalovo 3, 033 03 Liptovský Hrádok10/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391,20 €113_2019 nájom pozemkov UPS Dovalovo.pdf (159 KB)201906517/06/2019
LESY SR, š.p., J.Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok04/07/2012Obec Kráľova Lehota23,24 €114_2012 nájom za pozemky.pdf (139 KB)61202153211/07/2012
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava03/08/2013Obec Kráľova Lehota51,28 €114_2013 pevná linka.pdf (178 KB)775279015912/08/2013
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava26/06/2014Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3919,99 €114_2014 mobilný telefón.pdf (296 KB)224524490302/07/2014
Marek Bizub, 032 31 Hybe 62701/07/2015Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 391 207,00 €114_2015 drevený prístrešok K.B..pdf (163 KB)15/0301/07/2015
Školská jedáleň pri Materskej škole, 032 33 Kráľova Lehota13/06/2016Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3932,34 €114_2016 stravné zamestnanci MŠ.pdf (139 KB)11/201613/06/2016
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, Partizánska 1606, 033 01 Liptovský Hrádok09/06/2017Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39220,00 €114_2017 publikácie Liptov, Črpáky.pdf (145 KB)21/201714/06/2017
Miroslav Lipták, ML Trans, s.r.o., 032 33 Kráľova Lehota 17118/06/2018Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 3990,00 €114_2018 prevoz protipovodňového vozíka.pdf (158 KB)201814719/06/2018
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok10/06/2019Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39537,93 €114_2019 skládka TKO.pdf (362 KB)2019/31717/06/2019