Fašiangy 2009

           Fašiangy v Kráľovej Lehote

    Tak, ako každý rok, aj teraz v našej obci usporiadal Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Kráľovej Lehote pri príležitosti posledného fašiangu chodenie masiek po dedine. Napriek mrazivému počasiu sa ich zišiel pekný počet a v sprievode harmonikára pána Eduarda Mydliara už od skorého rána spievajúc chodili do každého domu pozdravovať obyvateľov obce a pozývať ich na fašiangovú zábavu.


    Za odmenu im ľudia dávali do košíka slaninu, klobásy a koláče. K typickému pohosteniu patrili šišky, fánky a samozrejme aj niečo vypiť. Na záver im organizátori pripravili na zahriatie teplú a voňavú kapustnicu, pri ktorej sa spoločne zabávali do večerných hodín.


    Ľudia v našej obci majú túto tradíciu radi a tešia sa na fašiangovú zábavu, ktorú organizuje Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Kráľovej Lehote v spolupráci s Obecným úradom, kde nechýba dobrá hudba, bohatá tombola a spoločne sa pochováva basa.