Futbalový klub

predseda - Tomáš Michalides, tel. č.: 0917/325 871

podpredseda - Zdenko Lehotský

členovia výboru - Miroslav Lehotský, Martin Konôpka, Marek Szucz, Ján Laco