Dobrovoľný hasičský zbor Kráľova Lehota

Foto

 Náš DHZ v Kráľovej Lehote mal k 31.12 2010  61 členov z toho 10 žien.

Čo sa týka činnosti DHZ Kráľova Lehota, zúčastňujeme sa každý rok športových súťaží nielen v našom okrese, ale aj v iných okresoch.

Do športových súťaží zapájame jedno hasičské družstvo žiakov – Plameň, jedno hasičské družstvo mužov a jedno hasičské družstvo žien.

Rok 2010 bol úspešný hlavne pre hasičské družstvo žien, ktoré sa viackrát zúčastnili na OHL.

5. júna 2010 sa ženské družstvo zúčastnilo na OHL v obci Važec, kde sa umiestnili na 3. mieste a získali pohár.

3. júla 2010 sme sa zúčastnili na OHL s jedným hasičským družstvom žien v obci Trstené,  kde sa umiestnili na  3. mieste a získali pohár.

10. júla 2010 sme sa zúčastnili s jedným hasičským družstvom  žien na  OHL v obci Liptovský Ondrej,  kde sa znovu umiestnili na 3. mieste a získali pohár.

5. júna 2010 sme sa zúčastnili na akcii v skanzene v obci Pribylina, kde sa zúčastnili aj starostovia obcí spolu s požiarnymi družstvami z ich obcí. Súťažilo sa v rôznych úlohách v zložení  požiarne družstvo + starosta obce.

17. júla 2010 sme sa zúčastnili na OHL (železný hasič) v obci Liptovská Porúbka, kde sa súťažilo v troch dvojiciach a to:

1. Lucia Tomková + Diana Juríková

2. František Juha + Michal Libiček

3. Pavel Lehotský + Roman Lehotský

 

Druhé miesto získala dvojica: František Juha + Michal Libiček

Tretie miesto získala dvojica: Pavel Lehotský + Roman Lehotský

Obe dvojice získali poháre.

8. augusta 2010 sme sa zúčastnili OHL v obci Liptovská Ondrašová s hasičským družstvom žien a mužov, ženy sa znova umiestnili na treťom mieste a získali  pohár.  Muži sa umiestnili na štvrtom mieste.

14. augusta 2010 sme sa zúčastnili na OHL v meste Liptovský Mikuláš s hasičským družstvom žien, ktoré sa umiestnilo na 3. mieste a získali pohár. Muži sa v tento deň umiestnili na 6. mieste.

25. septembra 2010 sa konala posledná OHL, hasičské družstvo žien nesúťažilo, ale vzhľadom na to, že sú jediné hasičské družstvo v okrsku, umiestnili sa na 1. mieste.

6. novembra 2010 sa zúčastnilo hasičské družstvo žiakov – Plameň  v meste Svit, kde bol počet hasičských družstiev 86 a naše hasičské družstvo sa umiestnilo na peknom 17. mieste a   získali sme diplom.

Každý rok pravidelne usporadúvame akciu pre deti z našej obce pod názvom „Rozlúčka s prázdninami“, ktorá je v posledných rokoch spojená s dňom detí. Spolu s pracovníkmi obecného úradu pripravíme športové súťaže pre deti v jednotlivých vekových kategóriách, ktoré sú po vyhodnotení svojich výkonov odmenené krásnymi darčekmi. Na záver je pre ne vždy pripravená diskotéka, ktorá sa neraz končí až v neskorých nočných hodinách.  

Rok sme ukončili 4. decembra 2010, kedy sme sa zúčastnili halového futbalového turnaja v obci Pribylina.  Umiestnili sme sa na 3. mieste. Všetkým našim členom za podané výkony v tomto roku ďakujeme a gratulujeme. 

Výbor DHZ – v Kráľovej Lehote je v tomto zložení:

1.  Predseda .............. Jozef Lesák

2.  Veliteľ ................. Štefan Hudáč

3.  Strojník ................ Pavel Lehotský ml.

4.  Tajomník ............. Helena Pirožeková

5.  Pokladník ............ Zuzana Lehotská

6.  Preventivár ........... Milan Brtán st.

7.  Ref. mládeže ....... Andrej Chovan

Revízori:

1. Roman Lehotský

2. Ján Lehotský

3. Juraj Lesák