Komposesorát a urbariát PS

predseda - Miroslav Lehotský, tel.č.: 044/522 28 25

podpredseda - Milan Lehotský

výbor - Milan Mrlian, Jozef Spevár, Milan Brtáň

Dozorná rada - predseda - Dušan Ilavský, členovia - Jarmila Baranová, Samuel Lehotský