Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota pre obdobie rokov 2018 - 2022, zverejnený dňa 08.06.2018.

Písomné pripomienky ku Komunitnému plánu sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota môžete doručiť na Obecný úrad Kráľova Lehota do 15 dní od jeho zverejnenia, t.j. do 25.06.2018.

PrílohaVeľkosť
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kráľova Lehota.pdf1.41 MB
Príloha č. 1_Prehľad sociálnych služieb podla zákona.pdf253.49 KB
Príloha č. 2_Registrovaní_poskytovatelia.pdf408.19 KB
Príloha č. 3_Zoznam_CHD_a_CHP_v_uzemi_MAS.pdf322.78 KB
Príloha č. 4_Dotazník_obce_Kráľova_Lehota.pdf341.89 KB