Krista Bendová - slávnostná spomienka na 95.výročie narodenia a 30. výročie úmrtia

V sobotu 27.  januára 2018 sme si v našej obci slávnostne pripomenuli 95. výročie narodenia a 30. výročie úmrtia významnej slovenskej spisovateľky, našej rodáčky Kristy Bendovej. Slávnosť začala popoludní o 15,00 hod. pri urnovom hrobe spisovateľky zapálením sviečok, položením kytíc a básňou, ktorú predniesla  Vanda Ballonová, slávnostne sa prítomným prihovoril starosta obce Vladimír Kapríni. Vo svojom príhovore prítomným hosťom priblížil život spisovateľky, vyslovil presvedčenie, že vynaložené úsilie previezť jej urnu do rodnej obce a otvorenie pamätnej izby v jej rodnom dome je hodnota, ktorú si budú vážiť aj budúce generácie. Poďakoval tiež za výbornú spoluprácu so Železnicami SR, Maticou slovenskou a vydavateľstvom BUVIK pri rekonštrukcii a otvorení pamätnej izby. Syn spisovateľky Juraj Kostra sa poďakoval starostovi obce za pripravenú slávnostnú spomienku a vyjadril tiež vďaku za to, že jeho mama je pochovaná v rodnej obci. Príhovor pri urnovom hrobe mala aj štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová, štátny tajomník ministra vnútra SR Rudolf Urbanovič a primátor Mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger. Na záver sa prihovorila a pomodlila evanjelická pani farárka Viera Mosná.

Slávnostná spomienka pokračovala v rodnom dome Kristy Bendovej, kde Janka Bernáthová Lehotská predniesla báseň, podpredsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Erika Šteučeková informovala prítomných hostí o návštevnosti pamätnej izby a rovnako riaditeľka Materskej školy v Kráľovej Lehote Zuzana Jurčová porozprávala o aktivitách detí z MŠ, ktoré spolu organizujú v pamätnej izbe, ale aj mimo nej a sú priamo spojené so spisovateľkou Kristou Bendovou.

Ďakujeme, že pozvanie na túto slávnostnú spomienku prijali okrem už menovaných aj dcéra profesora Oldricha Bendu Dorota Gažiová, podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec, členovia z Miestneho odboru Matice slovenskej vo Východnej, prednosta železničnej stanice Peter Roštek, starostovia a starostky z okolitých obcí, ako aj poslanci našej obce, predsedovia a členovia základných a miestnych organizácií a všetci občania, ktorí si vážia históriu našej obce.