Rekonštrukcia MK Magdolina skala Kráľova Lehota

 Rekonštrukcia MK Magdolina skala Kráľova Lehota

PREDMET ZÁKAZKY : Rekonštrukcia MK Magdolina skala Kráľova Lehota

Druh zákazky: Práce

Stručný opis:

Stavba zahŕňa uskutočnenie stavebných prác v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Desingncraft, s.r.o.,

Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš, zodp. projektant Ing. Ján Mudrik a ELVIK, Ing. Vladimír Kičin, Moyzesova 1488,

033 01 Liptovský Hrádok a jedná sa o tri stavebné objekty :

SO01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie s asfaltovým povrchom

SO02 Chodník zo zámkovej dlažby

SO03 Verejné osvetlenie

Rekonštrukcia zahŕňa rekonštrukciu existujúcej miestnej obslužnej komunikácie dĺžky 465,41m, premennej šírky od

5,0m do 5,30m v obci Kráľova Lehota s miestami obojstranných chodníkov pre chodcov. .. viac info v priložených súboroch.

PrílohaVeľkosť
oznamenie-1329_-_wyp.pdf63.8 KB
vysvetlenie č.1.pdf322.7 KB
vysvetlenie č.2.pdf316.08 KB