Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš-Poprad-Tatry (mimo), 2.3.4. etapa

Obec Kráľova Lehota podľa § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec informuje verejnosť, že dňa 10.06.2022 jej bola doručená správa o hodnotení navrhovanej činnosti "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 2.3.4. etapa" navrhovateľa REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava 3.

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti - Do správy o hodnotení navrhovanej činnosti môže verejnosť nahliadnuť v dňoch od 15.06.2022 do 15.07.2022 v priestore obecného úradu Kráľova Lehota v stránkových dňoch po predchádzajúcom dohodnutí termínu v priebehu stránkových hodín (telefonicky alebo e-mailom) - zverejnené dňa 15.06.2022

Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti - zverejnená dňa 15.06.2022

PrílohaVeľkosť
Správa o hodnotení navrhovanej činnosti-zverejnenie.pdf122.69 KB
Pozvánka - verejné prerokovanie Modernizácia železničnej trate.pdf116.11 KB
1812_EIA_SOH_B_vseobecne zrozumitelne zaverecne zhrnutie.pdf951.14 KB