Návšteva družobnej obce Králova Lhota v ČR

Tento rok od 24.-28.augusta navštívili zástupcovia našej obce družobnú obec Královu Lhotu v ČR ...