Deň Zeme

Ani našim najmenším deťom v materskej škole nie je ľahostajné, ako sa všetci správame k našej Zemi. Celý mesiac sa v škôlke učili o kolobehu života na Zemi. Už aj oni vedia, že v lese, na lúkach a verejných priestranstvách nesmú byť žiadne odpadky, veď aj oni a aj ich deti sa chcú tešiť z krás našej prírody. Pri príležitosti Dňa Zeme sa vybrali so svojimi učiteľkami vyčistiť kúsok brehu našej najdlhšej rieky Váh, ktorá preteká cez našu obec. Za malú chvíľu vyzbierali dva plné vrecia odpadu. A koľko ste toho vyzbierali vy?