Svetový beh harmónie v našej obci

Svetový beh harmónie je štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorú nesú státisíce dobrovoľných bežcov z viac než 140 krajín sveta. Každý rok si volia trasu, cez všetky štáty a aj naše Slovensko, ktorou sa bude bežať. Mali sme šťastie, že tento rok táto trasa viedla aj cez našu obec a 21.júna 2012 sme na priestranstve pri pamätníku padlých privítali bežcov svetového behu harmónie. Okrem občanov našej obce sa s nimi stretli aj deti z materskej školy, pre ktoré bežci mali pripravené zaujímavé hry a súťaže. Celý program trval jednu hodinu. Na záver si každý mohol podržať horiacu pochodeň a vložiť do nej svoju dobrú vôľu a poslať ju ďalej do celého sveta. Za našu obec sa behu zúčastnili Erik Riegel a Peter Čimbora.