DARY ZEME - BOŽIE DARY

Výbor ZO Jednoty dôchodcov Slovenska pripravil v sobotu 06.októbra 2012 v sále kultúrneho domu výstavu pod názvom Dary zeme - Božie dary. Obyvatelia obce priniesli na prezentáciu svoju úrodu, ktorú zozbierali zo svojich záhrad a polí. Plodiny boli zaujímavé tvarom, veľkosťou, odrodou i farbou. Výstavu spestrili deti z našej materskej školy, ktoré z plodov zhotovili rôzne zvieratká, namaľovali obrázky jesene ....