Výlet na Vychylovku, do Starej Bystrice a Terchovej

 V sobotu 28. septembra 2013 MO Matice slovenskej a ZO Jednoty dôchodcov  spolu s Obecným úradom v Kráľovej Lehote zorganizovali druhý krát pre svojich členov a občanov našej obce výlet. Tento krát sme sa vybrali do skanzenu v Novej Bystrici - Vychylovke. Počasie nám prialo, slniečko vyšlo z hmly a sprevádzalo nás celý deň. Zo skanzenu sme pokračovali do neďalekej Starej Bystrice, kde stojí prvý a jediný slovenský orloj. Naša cesta potom viedla do Terchovej, tam na vŕšku nad dedinou stojí 7,5 m vysoká socha nášho ľudového hrdinu Juraja Jánošíka. Celý náš výlet sa niesol v príjemnej, veselej a družnej atmosfére. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu...