90. výročie založenia DHZ Kráľova Lehota

Obec Kráľova Lehota a Dobrovoľný hasičský zbor Kráľova Lehota v sobotu 8. júla 2017 o 13,00 hod. na futbalovom ihrisku pred penziónom Larion v Kráľovej Lehote si pripomenuli 90. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci. Oslavy začali štátnou hymnou a modlitbou hasiča v podaní Janky Lorenčíkovej. V slávnostnom príhovore starosta obce Vladimír Kapríni pripomenul význam a poslanie hasičského zboru v obci, privítal hostí, štátneho tajomníka ministra vnútra SR Rudolfa Urbanoviča, primátora mesta Liptovský Mikuláš, predsedu ZMOL a poslanca VÚC Jána Blcháča, prednostku Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši Lenku Mitrengovú, riaditeľku HaZZ Liptovský Mikuláš Evu Krajčiovú, starostov a starostky susedných obcí, zástupcov ÚV DPO v Liptovskom Mikuláši, tajomníka Patrika Ferianca, predsedov DHZ zo susedných obcí a všetkých prítomných. Predseda DHZ v Kráľovej Lehote František Juha priblížil históriu vzniku požiarneho zboru v obci a následne boli ďakovnými listami ÚV DPO SR, ďakovnými listami obce Kráľova Lehota a DHZ, čestnými plaketami ocenení zaslúžilí žijúci členovia DHZ a aj in memoriam.

Po slávnostnej časti nasledovali požiarne súťaže na spôsob železného hasiča, ktoré moderoval známy moderátor z Telerána televízie Markíza Roman Juraško, za asistencie zostavovateľa trate súťaží veliteľa DHZ Michala Libička. Následne pokračovali súťaže detí a rodín, trúbenie na polnici a pitie piva. Víťazi v jednotlivých kategóriách boli ocenení hodnotnými cenami, ktoré venovali sponzori akcie. Pre všetkých prítomných bol pripravený guľáš a občerstvenie. Vo večerných hodinách bola na ihrisku zábava, o ktorú sa postarala známa liptovská kapela Ploštín Punk, až do nočných hodín. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh osláv výročia DHZ, majiteľom penziónu Larion, Petrovi Čimborovi s rodinou, všetkým sponzorom a všetkým ktorí priložili ruku k dielu pri zabezpečení  a počas akcie.