Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z.z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky určil termín ich konania na sobotu 16.03.2019.  Voľby sa budú konať v čase od 7:00 do 22:00 hod.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30.03.2019 od 7:00 do 22:00 hod.

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?prezident-vzory1

 

 

PrílohaVeľkosť
Kandidati na prezidenta Slovenskej republiky.pdf78.78 KB
rozhodnutie_predsedu_nrsr_o_vyhlaseni_volieb_prezidenta_sr.pdf161.52 KB
Voľby prezidenta SR - Informácia pre voliča.pdf831.18 KB
Určenie volebného okrsku, volebnej miestnosti a času konania volieb prezidenta Slovenskej republiky.pdf178.26 KB
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR.pdf249.8 KB
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky.pdf385.74 KB