Verejné vyhlášky

 Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška "Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja" - oznámenie o strategickom dokumente - zverejnené dňa 29.10.2020 do 13.11.2020

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania"  - Stavebné úpravy rekreačných chatiek" v k.ú. Kráľova Lehota - zverejnené dňa 29.10.2020 do 13.11.2020

 

 

 

PrílohaVeľkosť
Verejná vyhláška Plán dopravnej obslužnosti ŽSK.pdf176.47 KB
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania.pdf472.24 KB