Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Obec Kráľova Lehota v zastúpení starostom obce Vladimírom Kaprínim v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Kráľova Lehota za kalendárny rok 2021 je 41,27 %

Predchádzajúce obdobia:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Kráľova Lehota za kalendárny rok 2020 je 32,51 %

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Kráľova Lehota za kalendárny rok 2019 je 33,58 %

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Kráľova Lehota za kalendárny rok 2018 je 24,81 %

PrílohaVeľkosť
Ročný výkaz o odpade 2021.pdf512.8 KB