Komposesorát a urbariát Pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota

Komposesorát a urbariát Pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota
Sídlo: 032 33 Kráľova Lehota 294
Poštová adresa: 032 33 Kráľova Lehota 43
Kontakt: +421 918 676 961
IČO: 00 630 781
DIČ: 2020576679
IČ DPH: SK2020576679
 
Predseda pozemkového spoločenstva: Baltazár Mrlian
Podpredseda pozemkového spoločenstva: Zuzana Ráchelová
Výbor PS: Baltazár Mrlian - predseda, Zuzana Ráchelová - podpredseda, Jozef Spevár - člen, Peter Lehotský - čestný člen
Dozorná rada PS: Dušan Ilavský - predseda, DR Mgr. Juraj Baran - člen,  Milan Lehotský - člen
 

 

PrílohaVeľkosť
Stanovy KUPS KL.pdf298.51 KB
Rokovací a volebný poriadok KUPS KL.pdf267.96 KB
Výsledky korešpondenčného hlasovania KUPS KL 2021.pdf252.71 KB