Oprava živičného krytu komunikácie Kráľova Lehota

 Oprava živičného krytu komunikácie Kráľova Lehota + prílohy - zverejnené dňa 11.10.2021

PrílohaVeľkosť
Výzva na predložeie ponuky MK Kráľova Lehota O.pdf355.7 KB
Príloha č. 1 - Identifikačné údaje a návrh na plnene kritéria.doc35.5 KB
Príloha č. 2 - Výkaz výmer.xls33 KB
Príloha č.3 - Návrh Zmluva o dielo O.pdf322.33 KB