Návšteva priateľov z Královej Lhoty 24.-27.09.2009